English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004449 Bjørnholet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004446 Brannberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004448 Brannhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004445 Flågruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004450 Havdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004407 Reitan Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004447 Blakkmyra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004444 Knullen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004443 Kvål Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004337 Loddgarden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004441 Løberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004442 Skjerdingstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004251 Stornæve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004252 Stornæve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004338 Undurshaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

15

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009378 Gaula skifer Ikke vurdert Skifer og hellestein
009369 Klungen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009396 Engan 1 Ikke vurdert Skifer og hellestein
020743 Aungjeret Liten betydning Sandstein og konglomerat
009371 Bjørgagruva Liten betydning Skifer og hellestein
009373 Bybot 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009377 Damvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
020731 Hovin 1 Liten betydning Sandstein og konglomerat
020732 Hovin 2 Liten betydning Sandstein og konglomerat
009375 Lille damvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
009370 Moatjernbekken Liten betydning Skifer og hellestein
009372 Sæteråsen Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

12


Antall forekomstområder totalt:

27


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse