English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004453 Kvernberget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004237 Espåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004537 Hanberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015820 Eidsli Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
020725 Hove Liten betydning Skifer og hellestein
015817 Seterbekken Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
015796 Skausetra Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse