English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
010041 Bjørnberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010043 Fosslivollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004327 Jervfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004326 Nybrudalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004474 Lauvsgruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004472 Litlekleivdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004482 Nilsdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004473 Nonshaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004475 Sandsve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010045 Vollen n Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

10

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

10


Denne utskriften ble generert 25.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse