English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
037495 Blomligruvene Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004471 Dragsten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004478 Fuglemsvollen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004476 Grøttemsvollen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004479 Ingridsvollen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004485 Røsbekken Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
037496 Bjørnmyrgruva Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
037461 Blomdalen Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004484 Damtjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004477 Enganvollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004430 Gammelgruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004341 Garberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
013578 Hoemsknippen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010341 Melshognastupet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010338 Reinsfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004480 Rennsjøen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004470 Renå Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
013579 Storvollfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004483 Våttåfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010285 Worse Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

20

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018486 Leikmyr i Ikke vurdert Silika
007815 Evsjøen Liten betydning Silika
007814 Leikmyr ii Liten betydning Silika
018560 Nekkåbjørga nedre Ikke vurdert Silika
018559 Nesåsvollen Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse