English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000106 Buland Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000045 Elvervollen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000043 Grønli Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000227 Heinberggruva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004481 Heingruva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000225 Hematittgruva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000035 Høgberga Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000201 Kjerringmyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000038 Klepptjørna Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000200 Lånkkjølen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000040 Never Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000226 Nævra sør Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000199 Rogndalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000031 Veset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000042 Værnesvollen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000039 Bjørn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000053 Bjørnstadgruben Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000046 Gråvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000051 Hoås Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000052 Hoåsaunet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000047 Hoåsvollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000049 Kleivan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000050 Leksdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000033 Litlefjellbekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000034 Neveråsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000001 Nævra nord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000044 Rangåvoll Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000048 Sagfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000041 Vikvollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000054 Ytterås Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

30

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007778 Grønningen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007736 Flornes Liten betydning Karbonatmineraler
007737 Flåtjern Liten betydning Karbonatmineraler
007734 Holand Liten betydning Karbonatmineraler
007738 Våtlandsbekken Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009276 Gjeteråsberget 1 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009315 Heingruva Ikke vurdert Brynestein
009275 Hosetkammen Ikke vurdert Skifer og hellestein
015101 Re 1 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009279 Brennmoen 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009287 By østre 1 Liten betydning Skifer og hellestein
020768 Børset 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009283 Dybvad 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009285 Eidumsgruva Liten betydning Skifer og hellestein
009277 Elvermo Liten betydning Skifer og hellestein
009278 Fossmo Liten betydning Skifer og hellestein
020779 Hastad Liten betydning Skifer og hellestein
009288 Kinnset 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009286 Kleivvollen 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009280 Kvålsås 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009312 Lauvvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
020751 Skardsjøen 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009292 Sona Liten betydning Skifer og hellestein
020782 Svartåsen Liten betydning Skifer og hellestein
020786 Trollvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
009293 Tyldfossen Liten betydning Skifer og hellestein
020789 Ømråberget Liten betydning Skifer og hellestein
009284 Sorte Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

23


Antall forekomstområder totalt:

58


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse