English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015565 Brattbakken Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000125 Åkervoll Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000131 Finnegruben Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
007011 Fiskløysingen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000133 Malså Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000114 Molberg Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000130 Sagvoldhaug Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000124 Skjækerdalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000376 Tjuvdalshalla Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000134 Øvre kisgang Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000123 Årstad Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000115 Almoen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000004 Bergugle Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000371 Byna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000116 Dyrhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000372 Heståa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000373 Kolstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000381 Litlemovollia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000374 Litlevola Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000009 Mohaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000375 Semsklumpen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000117 Skavhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000118 Storstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000377 Tinnklumpan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000135 Vetringshalla Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

25

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007757 Tromsdal Internasjonal betydning Karbonatmineraler
016196 Høilo Ikke vurdert Karbonatmineraler
007777 Kveldstad Ikke vurdert Karbonatmineraler
007724 Fersvola Liten betydning Silika
007725 Grønningen Liten betydning Silika
007726 Karl johans kleiva Liten betydning Karbonatmineraler
007729 Steinsletten (nordre) Liten betydning Silika
007730 Steinsletten (søndre) Liten betydning Silika
007728 Svarthugguvatn Liten betydning Silika
007727 Svarthugguvatn Liten betydning Silika
015090 Høgsetet Ikke vurdert Olivin
015095 Knulen Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009274 Spjeldberget Ikke vurdert Skifer og hellestein
009273 Suulbrannan Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009298 Styggholbekken Ikke vurdert Brynestein

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

40


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse