English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000002 Agle Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000220 Brennan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000214 Djuptjørna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000217 Imbrikttjørna Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000309 Klokkesteinan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000310 Movatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016626 Raudfjellet Ikke vurdert Talk
015040 Raudfjellet Nasjonal betydning Magnesiummineraler
012425 Hallarhaugen Ikke vurdert Talk
018567 Raudberget Ikke vurdert Silika
007770 Sørmo Ikke vurdert Karbonatmineraler
007763 Vinje Ikke vurdert Karbonatmineraler
007771 Kjennaråsen Liten betydning Karbonatmineraler
007764 Raudfjellet Liten betydning Olivin
007762 Vestvik Liten betydning Karbonatmineraler
015091 Bergåsen Ikke vurdert Olivin
015089 Gaundalsklumpen - haukberget Ikke vurdert Olivin
015093 Movasseteren Ikke vurdert Olivin
015088 Skardtjønna Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

13

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009299 Snåsa 1 Regional betydning Skifer og hellestein
009304 Snåsa 6 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009318 Bostad Ikke vurdert Marmor og kalkstein
013100 Fjelltjønna Ikke vurdert Skifer og hellestein
012439 Hallarhaugen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
013099 Raudberget Ikke vurdert Skifer og hellestein
009301 Snåsa 3 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009302 Snåsa 4 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009303 Snåsa 5 Ikke vurdert Skifer og hellestein
009300 Snåsa 2 Liten betydning Skifer og hellestein
015840 Telgsteinsberget Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

11


Antall forekomstområder totalt:

30


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse