English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000301 Husebybakken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000187 Langdraget Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000300 Skei Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000191 Stranda Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000122 Øvre briktdal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000299 Aune Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000190 Frøvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000302 Kvaløy Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000120 Madsøy i Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000119 Madsøy ii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000188 Madsøy iii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000189 Rossvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000298 Sjøhaug Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000297 Skeineset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000176 Skråen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000192 Steinskaret Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000121 Vassdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007715 Hundøyrån Liten betydning Talk
015073 Leka Liten betydning Olivin

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009305 Leka Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse