English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004609 Bårdsetøya Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004610 Hjelmkona Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004611 Hjelmkona Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018524 Gjengstøa Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
020370 Stavråa Ikke vurdert Gneis
019854 Vuttudal Ikke vurdert Gneis
020371 Stokkjølen Ikke vurdert Gneis
024662 Skårild Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse