English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004514 Gjølgakammen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004515 Gjølgasæter Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004521 Karlestrand Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004513 Møllergård Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004551 Perholet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007807 Kammatjern Ikke vurdert Karbonatmineraler
007809 Middagshaugen Liten betydning Karbonatmineraler
007808 Nyseter kalkmølle Liten betydning Karbonatmineraler
007816 Oldenøy Liten betydning Karbonatmineraler
007805 Gjølgali Ikke vurdert Karbonatmineraler
007806 Åsheim Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009319 Ørland Liten betydning Gneis
009368 Kalvå Ikke vurdert Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

13


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse