English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004516 Amunddal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004527 Finnvoll Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004520 Haravass Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004518 Sekken i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004553 Blankheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004319 Breivik Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004525 Dåapma Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004517 Sekken ii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004524 Skansen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004523 Skjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004522 Skjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004526 Storfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004519 Storheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
037005 Fosdalen Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

14

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007817 Halsaunet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007802 Storfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007813 Allmenningen Liten betydning Karbonatmineraler
007784 Kråkfjorden Liten betydning Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012595 Førsholmene Ikke vurdert Gneis
015103 Allmenningen Liten betydning Marmor og kalkstein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse