English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Harstad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001351 Bjarkøy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001403 Durmålstuva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001346 Haukebø Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001354 Høgfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001352 Kasfjordskar Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001399 Meløyvær Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001353 Nupen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001345 Kongsvikdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007190 Litlenga Ikke vurdert Karbonatmineraler
015807 Buttelvvatn Liten betydning Silika
007188 Sandtorg Liten betydning Silika
015809 Smedbakken Liten betydning Silika
012416 Fjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007189 Haukebø Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009121 Seglhellen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse