English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tjeldsund kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002441 Kongsvikelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002438 Melsbø Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001419 Pungdalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002442 Raudrapfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002439 Svarthullet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001344 Villdalsfjell Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002440 Stokkåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012374 Fjelldalsheia Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007206 Sandstrand Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007193 Blåfjellvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
014666 Ramstad Ikke vurdert Karbonatmineraler
007203 Balteskardet Liten betydning Silika
007192 Kvitnes Liten betydning Silika
007174 Marskardet Liten betydning Silika
007600 Ramstad Liten betydning Karbonatmineraler
015916 Tjeldsundbrua Liten betydning Silika
007201 Tovik Liten betydning Karbonatmineraler
007177 Trøsen Liten betydning Karbonatmineraler
007202 Djupvikklubben Ikke vurdert Grafitt
007599 Hov Ikke vurdert Karbonatmineraler
007601 Hårvika Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

14

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009122 Flatfjellet Liten betydning Skifer og hellestein
009142 Helleodden Liten betydning Skifer og hellestein
020440 Svelshamna Liten betydning Kvernstein
020537 Vargenes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse