English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Ibestad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001342 Andørja Nasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001343 Mosan Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001341 Breidvoll Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001340 Ibestad Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001337 Årbostad Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001393 Hestneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001336 Jektvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001339 Straumen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001338 Vasskardet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007268 Breivoll Nasjonal betydning Karbonatmineraler
007173 Andørja Liten betydning Silika
007176 Rolla Liten betydning Silika
007200 Sør-rollnes Liten betydning Karbonatmineraler
014950 Vasskardet Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023326 Ibestad Liten betydning Marmor og kalkstein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse