English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Gratangen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001371 Reisvann Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001370 Storvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001369 Øsevann Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001366 Årstein Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007196 Gratangseidet Ikke vurdert Karbonatmineraler
015806 Elvenesskogen Liten betydning Silika
007216 Gratangsbotn Liten betydning Karbonatmineraler
007269 Hamre Liten betydning Karbonatmineraler
014948 Dudalselva Ikke vurdert Olivin
007212 Fjordbotn Ikke vurdert Grafitt
007211 Foldvikvatnet Ikke vurdert Feltspat
007197 Gratangen Ikke vurdert Silika
007204 Lavika Ikke vurdert Karbonatmineraler
014949 Lavika 2 Ikke vurdert Olivin
007213 Moan Ikke vurdert Grafitt
012404 Storvann Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009123 Duedalselva Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009085 Grimjorda Liten betydning Skifer og hellestein
014851 Middagshaugen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
014852 Åmundvika Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
024664 Dalslettbakken Ikke vurdert Murestein
012411 Dudalselva Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

22


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse