English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lavangen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001387 Gamvika Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001388 Gunnarheimen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001363 Lotternes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001392 Rødåsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001461 Spansdalen Liten betydning Energimetaller (U,Th)
001365 Storsteinaksla Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001424 Trosen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001364 Lavangen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001360 Trosen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007287 Kvitholtan Ikke vurdert Silika
007215 Spansdalen Ikke vurdert Grafitt
007198 Rivtind Liten betydning Grafitt
007214 Spanselva Ikke vurdert Grafitt

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009133 Spansdalen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse