English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bardu kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001362 Leirvassfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001357 Kisteforsbekken Liten betydning Energimetaller (U,Th)
001361 Kveldskardet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001332 Leinavatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001331 Maissabukta Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001433 Nesmoen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001358 Rubbhaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001468 Strømslia Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000999 Cuol'bmaædno Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001359 Isvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001434 Vikeland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007168 Eldhushøgda Ikke vurdert Silika
007167 Hetta Ikke vurdert Silika
007159 Kveldskardet Ikke vurdert Silika
007218 Neslia Ikke vurdert Silika
007156 Grønlia Liten betydning Silika
007217 Kvannskardvatnet Liten betydning Silika
007153 Liveltskardet Liten betydning Silika
007219 Lundlia Liten betydning Silika
015120 Neslia øst Liten betydning Silika
007154 Rabban øst Liten betydning Silika
007169 Svartvatnet Liten betydning Silika
007155 Sæterelva Liten betydning Silika
014947 Alroa Ikke vurdert Olivin
007158 Botnskardet Ikke vurdert Silika
007294 Frøkenfjellet Ikke vurdert Andre industrimineraler
007166 Lifjellia Ikke vurdert Silika
007165 Solifjellet Ikke vurdert Silika
007157 Strømseng Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

18

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009113 Neslia Liten betydning Skifer og hellestein
009110 Steien Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009111 Storbekkvatnet Liten betydning Skifer og hellestein
014856 Hesthølet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
037648 Strømseng Not Assessed Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

34


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse