English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Salangen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001356 Orrefjell Nasjonal betydning Energimetaller (U,Th)
001390 Brynelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001385 Flåget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001383 Generalhaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001460 Gielas Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001378 Haugliskaret Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001459 Hundene Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001465 Knivvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001380 Kvitflåget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001467 Mangevatnan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001386 Middagsfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001384 Murdalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001381 Nicolaihaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001382 Obersthaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001376 Reinhaugen i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001379 Rundfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001462 Rundfjellryggen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001466 Sjøvegan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001377 Stortinden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001458 Tørrabben Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001355 Sniptinden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001375 Storhaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001464 Tørrslåttmyra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

23

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007164 Rotvik Ikke vurdert Silika
016023 Anne-mariebakken Liten betydning Silika
007162 Flåget Liten betydning Silika
007160 Lavangsnes Liten betydning Karbonatmineraler
015907 Orrefjellet Liten betydning Silika
007161 Saghamn Liten betydning Karbonatmineraler
015908 Salangsverket Liten betydning Silika
007209 Sjøvegan Liten betydning Silika
014966 Finnhaugen Ikke vurdert Olivin
007178 Leirbekkvatnet Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
010440 Finnhaugen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

34


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse