English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Målselv kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001199 Alappmoen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001191 Finnhaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001189 Gårdsbekkvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001193 Høglia Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001200 Iselvmoåsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001197 Langhaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001198 Myrvanghaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001190 Mårvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001196 Oppgården Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001202 Rubben i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001203 Rubben ii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001194 Sandbakken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001188 Skardelva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001209 Takelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001195 Krokbekken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001206 Omasvarre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001192 Tjønnmyrlia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007271 Karlstad Ikke vurdert Karbonatmineraler
015899 Takelvdal Ikke vurdert Silika
015894 Andsvatnet Liten betydning Silika
007258 Aursfjellet Liten betydning Silika
015896 Lille rostavatn Liten betydning Silika
007231 Målsnes Liten betydning Karbonatmineraler
013568 Navaren Liten betydning Karbonatmineraler
015897 Rostadal Liten betydning Silika
015898 Skarddalen Liten betydning Silika
007229 Storakka Liten betydning Karbonatmineraler
015895 Sørhusfjellet Liten betydning Silika
015900 Takvatnet Liten betydning Silika
014963 Grunnes Ikke vurdert Olivin
007233 Gåstuva Ikke vurdert Grafitt
007232 Keianes Ikke vurdert Grafitt
007227 Litlakka Ikke vurdert Grafitt
014964 Myrbakksetra Ikke vurdert Olivin
014965 Nyborg Ikke vurdert Olivin
007226 Sollia Ikke vurdert Grafitt

Antall forekomstområder :

19

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009130 Grunnes Regional betydning Kleberstein og serpentinitt
014855 Kleberberget Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
013249 Myrbakksetra Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009129 Møllerhaugen Liten betydning Skifer og hellestein
009128 Nyborg Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

41


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse