English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Dyrøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001413 Espenes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001411 Bjørgekvitfløyet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001335 Dyrøy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001373 Kvalnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001463 Mølnvatnan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001412 Svartebergene Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001374 Brøstadbotn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013559 Evertmoen Ikke vurdert Karbonatmineraler
013560 Finnfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
013561 Sandvik Liten betydning Karbonatmineraler
007275 Brøstadbotn Liten betydning Karbonatmineraler
007223 Dyrøy Liten betydning Silika
015797 Hagenes Liten betydning Silika
015805 Vinje Liten betydning Silika
007266 Kvalnesodden Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse