English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lyngen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001115 Strupen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001116 Oksefjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007253 Jægervatnet Liten betydning Silika
007289 Karnes Liten betydning Karbonatmineraler
007252 Rottenvik Liten betydning Karbonatmineraler
015893 Russelv Liten betydning Silika
014962 Russelv og lyngstuva Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023163 Furuflaten Liten betydning Marmor og kalkstein
009109 Russelv Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse