English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Skjervøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001275 Kveitvika Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001277 Moldforvika Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001279 Storelvdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001281 Svartskog Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001282 Tjuvdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001280 Prestberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001278 Ramnneset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015909 Skjervøy Liten betydning Silika
015910 Taskeby Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023162 Skjervøy Ikke vurdert Skifer og hellestein
009097 Eneset Liten betydning Skifer og hellestein
023319 Hole Liten betydning Skifer og hellestein
009092 Isakeidet Liten betydning Skifer og hellestein
009118 Kvænnes Liten betydning Skifer og hellestein
009096 Sandvågen Liten betydning Skifer og hellestein
009093 Skattøra Liten betydning Skifer og hellestein
023297 Skjærneset Liten betydning Skifer og hellestein
009094 Stussneset Liten betydning Skifer og hellestein
009095 Taskebyneset Liten betydning Skifer og hellestein
009112 Vorterøy Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

11


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse