English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kvænangen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001243 Reinfjord Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
001443 Storvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001302 Abbojavri Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
001441 A-gruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001445 Badderelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001446 Badderelva nord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001240 Bankenes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001005 Bergmark Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001440 Bergmark øst Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
001444 Bonjikdalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
001004 Cedarelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001001 Cedars gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001014 C-gruva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001011 Edvards gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001448 Elvekroken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001470 F-gruva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000997 Fiskevatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001241 Fjellbukta Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001000 Flintvatn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001012 Gamlegruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001439 G-gruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001457 Japan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001010 Kalkspatgangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001438 Kisgangdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001008 Kisgangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001006 Kjeldsberg kulle Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001454 Langangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001003 Magnus gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001450 Magnusmyra Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001002 Malla Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001284 Mannskitvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000996 Middavarre Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001455 Mikkas Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001244 Moldvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000993 Nappen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001442 Nedre gamvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001449 Nikkeluobbal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
001017 Nordbotn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001007 Nye kisgangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001451 Oles skjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000994 Oterelva Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001447 Pytten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001242 Rastuselva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000992 Raudberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001246 Rivgojavvrit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001009 Saxes gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001452 Skaret Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001247 Slåttevatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000990 Storengelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001248 Storhumpen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001456 Strix Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001316 Svanefjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001453 Tretjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001018 Vegdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
037003 Bergmark Not Assessed Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

55

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014844 Reinfjorden Ikke vurdert Olivin
007208 Badderen Liten betydning Silika
007285 Falkeberget Liten betydning Karbonatmineraler
015836 Kjækan Liten betydning Silika
007228 Klubben Liten betydning Silika
013563 Nøklan Liten betydning Karbonatmineraler
007290 Prekestolen Liten betydning Silika
015885 Ytre storbukta Liten betydning Silika
014956 Baikajavri Ikke vurdert Olivin
014954 Bæraloaivi Ikke vurdert Olivin
014952 Fiskevatnet Ikke vurdert Olivin
012402 Gamvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
014955 Havresoaivi Ikke vurdert Olivin
014953 Storsletta Ikke vurdert Olivin
014951 Tverrelva Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

15

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009140 Storsvingen Ikke vurdert Skifer og hellestein
012427 Sandnesdalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
023160 Bukta Ikke vurdert Skifer og hellestein
023310 Rakkenesfjellet Ikke vurdert Skifer og hellestein
012428 Morsoneset Liten betydning Skifer og hellestein
009125 Sørstraumen Liten betydning Skifer og hellestein
009114 Øvergård Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

77


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse