English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 2027 - 603
(Sist oppdatert 14.jan.2014)

Navn på forekomstområde : Nyelv
(Objekt Id : 2027,603,00,00)

Lokalisering
Fylke : Finnmark (20) Kommune : Nesseby (2027)
Kart 1:50000: Nesseby (2335-2) Kart 1:250000: Vadsø
Markeringspunkt: Lengdegrad: 28.8654890 Breddegrad: 70.0729560
EU89-UTM Zone 35 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 570949 m. Y-koord: 7775095 m.

Materialtype
Hovedtype: Gneis Subtype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver: 1300 tusen tonn
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Økonomisk: Viktig , (Stadfestet 16.des.2001 av Tom Heldal)
Historisk: Nei , (Stadfestet 05.apr.2001 av Tom Heldal)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Barents Red Klassifikasjon : blokker Farge :Rød
Fargespill : Homogenitet :Middels god
Litologi :Migmatitt Kornstørrelse :Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Serisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test Standard Testverdi
Romdensitet DIN 52102 26 g/cm3
Trykkfasthet DIN 52105 237,7 N/mm2
Bøyestrekkfasthet DIN 52112 22,5 N/mm2
Vannabsorbsjon (vekt %) DIN 52103 ,09 %
Slitasjetall ASTM C241-85 1,61 mm

Foto nr. 1 viser "Barents Red, polert flate"
Foto nr. 2 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1989 - 1990 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Finnmarksforskning/Mineralutvikling AS
1994 Regulær drift Selskap/Institusjon:Barents Stein AS

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Arkeikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtextur: migmatittisk
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Arkeikum Periode:
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Sørvarangerkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Steinbruddet ligger i en lav fjellrygg (45 moh.) mellom E6 og Varangerfjorden. Det har vært aktiv drift i forekomsten siden 1994. Bergarten er en migmatittisk gneis, med markert "flammet" og båndet struktur (vekslende røde, feltspatrike og mørke grå, glimmerrike bånd). Normalt er fargen rødlig til rosa, men partier med dominerende grå gneis finnes sporadisk. Gneisen sages normalt parallelt med foliasjonen. Oppsprekningsgraden varierer i forekomsten, men iht. opplysninger fra produsent kan kommersielle blokker produseres. I tillegg til blokkproduksjon fremstiller bedriften også halvfabrikata plater. Reservegrunnlaget regnes som stort; utgående har forekomsten et areal på rundt 150 x 150 m. Totale reserver anslås av bedriften til ca. 500.000 kbm. Forekomsten regnes å inneholde tilstrekkelige råstoffer for mange års drift. I nærområdene finnes flere forekomster, men det er tvilsomt om kvaliteten kommer opp mot Nyelv-forekomsten.
Brukseksempler
Nyelvgneisen har meget gode tekniske egenskaper. Den kan benyttes til alle innen- og utendørs formål, og regnes som særdeles holdbar og ikke utsatt for misfarging. Gneisen brukes normalt til gravmonumenter, gulvflis og flammete belegningsplater. Brukseksempel: Universitetsparken, Tromsø (belegning)
Referanser
Heldal, T., Opheim, J. A. & Lund, E. 1990: Natursteinsundersøkelser i Øst-Finnmark 1989. Finnmarksforskningsrapport 2/90
Beliggenhet
Forekomsten ligger like øst for Nyelv i Nesseby kommune, på sørsiden av Varangerfjorden, rundt 22 km. øst for Varangerbotn. Forekomsten ligger like ved E6, og er lett tilgjengelig.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bearbeidingshall og brudd"
Foto nr. 2 viser "Bruddvegg"
Foto nr. 3 viser "Blokk av Barents red"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 1994
Befaring av gneisbrudd ved Nyelv, Nesseby
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.098;10 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24461 Løsblokk
Lager :Løkken
Kommentar :Gneiss


Faktaarket ble generert 23.09.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse