English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 1428 - 605
(Sist oppdatert 14.mar.2019)

Navn på forekomstområde : Værlandet
(Objekt Id : 1428,605,00,00)

Lokalisering
Fylke : Sogn og Fjordane (14) Kommune : Askvoll (1428)
Kart 1:50000: Melvær (1017-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Markeringspunkt: Lengdegrad: 4.7020230 Breddegrad: 61.3031320
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 269875 m. Y-koord: 6804128 m.

Materialtype
Hovedtype: Sandstein og konglomerat Subtype: Konglomerat
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Økonomisk: Viktig , (Stadfestet 08.mai.2001 av Bjørn Lund)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Black Beauty Klassifikasjon : blokker Farge :Sort
Fargespill : Homogenitet :Middels god
Litologi : Kornstørrelse :Meget ujevnkornet

Mineralogi:
Amfibol Hovedmineral (>10%)
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kloritt Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Hematitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test Standard Testverdi
Romdensitet DIN 52102 3002 g/cm3
Porøsitet DIN 52102 ,2 %
Vannabsorbsjon (vekt %) DIN 52103 ,07 %
Bøyestrekkfasthet DIN 52112 22,7 N/mm2
Trykkfasthet DIN 52105 191,5 N/mm2
Slitasjetall ASTM C241-85 2,3 mm

Foto nr. 1 viser "polert flate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1995 Regulær drift Selskap/Institusjon:Landøy Steinindustri A/S

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Datering: Metode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Linse
Hovedtextur: Breksjert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 270 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Buelandformasjonen

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Sprekker Strøk/Fall :270 / 60

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Værlandet ligger ytterst i havgapet vest for Askvoll i Sogn og Fjordane. Grønnsteinsbreksjen på Værlandet ligger i overgangssonen mellom grønnstein og konglomerat. Den er hardere enn disse og danner derfor oppstikkende rygger i terrenget. Mektigheten varierer fra 0 - 70 m Breksjen består av kantete bruddstykker av en nesten svart grønnstein som av og til inneholder dyp rød jaspis. Bruddstykkene er vanligvis mindre enn 10 cm og i gjennomsnitt omkring 4-5 cm. Matriks er en middelskornet, grålig grønn sandstein. Bergarten tar polering meget godt. Produkter som leveres: Vindusbrett, benkplater til kjøkken og bad, trappestein, terassestein, murbekledning, hyller og plater til ulike bruk, flis, gravmonument etc.
Referanser
Bergstøl, R., 1977: Vedr. Værlandet konglomerat - rapport til Askvoll kommune. Russenes, B. F., 1976: Kartlegging av breksjeforekomst på Værlandet - Askvoll, Leikanger. Skjærlie, F., 1970: Rapport etter geologisk befaring til Værlandet i Askvoll kommune. Bergverksnytt nr. 2, 2000: Ut mot havet Internett:http://www.landoy.no

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kart som viser forekomstens beliggenhet"
Foto nr. 2 viser "Bruddet Black Beauty"
Foto nr. 3 viser "Blokk fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Skjerlie, Finn J. , 1984
Melvær og Askvoll. Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart 1017 I og 1117 IV - M 1:50 000 (med fargetrykt kart)
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; BOK;Skrifter; No.55;26 sider
Abstrakt:
The main tectonostratigraphic units within the Melvær and Askvoll map-areas are: Precambrian basement rocks, allochthonous Precambrian charnokitic- mangeretic rocks of the Dalsfjord Nappe; allochthonous mainly Cambro-Silurian rocks of the Stavfjord Nappe; Devonian sedimentarty rocks. A description of the different rock types are given. Brief descriptions are also given of the tectonic structures occurring in the area and of the metamorphism of the different units. The Dalsfjord Nappe was thrust towards the south-east, probably in Early Ordovician time, and was strongly eroded before thrusting of the Stavfjord Nappe took place in the Late Silurian. The Stavfjord Nappe was thrust towards the south-east as a major asymmetric anticline - the Stavfjord Anticline - with an axial plane dipping about 40 degrees towards the north-west. A general description is given of some ore and building- stone occurrences.

Skjerlie, F. J. , 1985
Melvær. Berggrunnskart; Melvær; 10171; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.55
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24027 Løsblokk
Lager :Løkken
Kommentar :Grønnsteinsbreksje
24028 Løsblokk
Lager :Løkken
Kommentar :Grønnsteinskonglomerat


Faktaarket ble generert 05.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse