English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 301 - 601
(Sist oppdatert 04.aug.2021)

Navn på forekomstområde : Bånkall 1
(Objekt Id : 0301,601,00,00)

Lokalisering
Fylke : Oslo (03) Kommune : Oslo (0301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.9188130 Breddegrad: 59.9742820
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 607100 m. Y-koord: 6650099 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Nasjonal betydning (reg. 21.05.2017)
Økonomisk: Meget viktig , (Stadfestet 11.des.2001 av Bjørn Lund)
Historisk: Ja , (Stadfestet 11.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Grorudsyenitt Klassifikasjon : blokker Farge :Rosa
Fargespill : Homogenitet :Middels god
Litologi :Syenitt Kornstørrelse :Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Mikroklin Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1820 - 1960 Regulær drift Selskap/Institusjon:Diverse
1995 Regulær drift Selskap/Institusjon:Grorud Granitt AS

Forekomstbergart
Litologi: Syenitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Perm
Datering: Metode:
Genese: Vulkanks/metamorf Form: Massiv
Hovedtextur: Strukturløs
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Nordmarka-Hurdalbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Grorudsyenitten, også kalt Nordmarkitt eller (i steinindustrien) Grorudgranitt, er en historisk sett svært viktig steintype. Vi vet at den ble drevet industrielt allerede i 1820-årene i forbindelse med byggingen av slottet i Oslo. Utover 1800-tallet ble det åpnet en rekke brudd i området, og steinen satte etterhvert sitt preg på Oslos arkitektur og også en rekke andre byer. I dag er det kun ett brudd igjen som produserer denne steintypen. Mesteparten av produksjonen går til stein i uteannlegg, tørrmurer etc. Syenitten er blekrosa på farge, og består dominerende av en perthittisk feltspat. Mørke mineraler som biotitt, hornblende og pyroksen fremstår som sorte spetter og striper. Små hulrom ("druserom") er vanlig i syenitten, og medfører at steinen ikke brukes så mye som polerte plater. Reservegrunnlaget er rent fysisk stort, men det er usikkert hvor mye reailsitiske driftreserver som er bundet av annen utbygging.
Brukseksempler
Syenitten er svært mye brukt i bygninger og uteannlegg, særlig fram til 1910. Vi finner eksempler fra denne tidens arkitektur og anlegg fra denne tiden over hele landet, men det er særlig i Oslo at syenitten er utbredt. En viktig referanse er selvsagt slottets grunnmur. Syenitten er regnet som sterk, holdbar og egnet til alle utendørs formål.
Beliggenhet
Steinbruddet ligger i Oslo ved Grorud. Firmaet holder til ved Trondheimsveien nr. 615.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Svaberg like syd for bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berthelsen, Asger; Olerud, Svein; Sigmond, Ellen M.O.; Sundvoll, Bjørn , 1996
Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet : Bånkall 2
(Objekt Id : 0301,601,01,00)

Lokalisering
Fylke : Oslo (03) Kommune : Oslo (0301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.9139870 Breddegrad: 59.9713880
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 606840 m. Y-koord: 6649769 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger i lia like nordvest for riksvei 4 nordøst for Romsås. Lite blokk er tatt ut, men store blokker med kilemerker ligger igjen. Det er brutt blokk over en lengde på 30 m. Avsenkning < 1 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lite brudd"

Navn på lokalitet : Bånkall 3
(Objekt Id : 0301,601,02,00)

Lokalisering
Fylke : Oslo (03) Kommune : Oslo (0301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.9149340 Breddegrad: 59.9722730
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 606890 m. Y-koord: 6649870 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger i samme lia som Bånkall 2, men litt lenger nord. Bruddet er lite, 10m x 10m og maks. 2-3 m avsenkning

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Brudd med utbrutt blokk"


Faktaarket ble generert 05.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse