English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 626 - 601
(Sist oppdatert 28.jan.2010)

Navn på deposit area : Gjellebekk
(Objekt Id : 0626,601,00,00)

Lokalisering
Fylke : Buskerud (06) Kommune : Lier (0626)
Kart 1:50000: Lier (1814-4) Kart 1:250000: Oslo
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.2841450 Breddegrad: 59.8123040
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-koord: 572028 m. Y-koord: 6631205 m.

Materialtype
Hovedtype: Marmor og kalkstein Subtype: Marmor
Brickstone(Y/N): N
Production
Activity: Steinbrudd Reserves:
Prod. method: Dagbrudd Production:
Prod. status: Nedlagt Volume of dump:

Betydning
Offentlig: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Lite viktig , (Confirmed 27.sep.2004 by Leif Furuhaug)
Historical: Yes , (Confirmed 27.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Period:
Dating: Method:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Oppslag ved bruddet forteller i detalj bruddets historie som følger her: "Mye tyder på at prøvedrift i Gjellebekk marmorbrudd tok til på begynnelsen av 1700-tallet. Driften skjøt fart da det ble besluttet at Fredrikskirken i København, den såkalte marmorkirken, skulle kles med marmor fra Gjellebekk både innvendig og utvendig. Da kirkens murer etter 20 år raget bare 9 meter over bakken, ble arbeidet stanset. Kongen var død noen år tidligere, og det fantes ikke penger til å fortsette den kostbare byggingen. Da var 10 000 m3 marmor ført til København. På Gjellebekk hadde mellom 80 og 100 mann arbeidet i bruddet. I 1875 fikk en rik kjøpmann tillatelse til å fullføre byggverket, og kirken er i dag en av Københavns severdigheter. Marmorkirken var på mange vis en fiasko. Gjellebekkmarmor er vakker, men løs og kornet. Den går lett i oppløsning i vær og vind. Det ble raskt slutt på slik bruk av steinen. Senere arbeidet 6-7 mann i bruddet, og steinen ble bare brukt innvendig i bygninger og til gravmonumenter i Drammensområdet. Det siste vi kan lese om bruddet er at steinen på slutten av 1800-tallet ble brukt i kjemiske prosesser i cellulosefabrikkene. Til dette egnet den seg utmerket. I andre små kalksteinsbrudd ble det tatt ut stein til sementindustri og annen industri fram til 2. verdenskrig." Denne teksten er identisk med den som finnes på et av bildene som er vedlagt forekomsten. Ved siden av bruddet står en 8 m høy obelisk laget av marmor fra forekomsten som ble reist grunnet et besøk av kong Fredrik den 5. Den har sin egen historie som er gjengitt på et annet bilde.
Beliggenhet
Gjellebekk marmorbrudd ligger i tett granskog ca. 500 m nord for veikryss mellom E18 og RV 289.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Photo no. 1 showing Obelisk ved Gjellebekk"
Photo no. 2 showing Informasjonstavle"
Photo no. 3 showing Informasjonstavle"


Faktaarket ble generert 20.03.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse