English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 1941 - 301
(Sist oppdatert 03.feb.2005)

Navn på forekomstområde : Skjervøy
(Objekt Id : 1941,301,00,00)

Lokalisering
Fylke : Troms (19) Kommune : Skjervøy (1941)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Markeringspunkt: Lengdegrad: 20.9737830 Breddegrad: 70.0154830
EU89-UTM Zone 34 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 499000 m. Y-koord: 7767599 m.

Materialtype
Hovedtype: Silika Subtype: Kvartsitt

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 03.feb.2005 av Jan Egil Wanvik)

Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kalakdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Ikke definert Kvarts Hovedmineral (50-90%)
Ikke definert Biotitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mørk grå, middelskornet, arkosisk kvartsitt med mye biotitt-glimmer. Tilhører Kalakdekkekompleks. Uren. Prøve (JW99-21) tatt i steinbrudd for pukkuttak viser 10.9% Al2O3.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Troms fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.081;68 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Troms fylke. Den baserer seg på en sammenstilling av tilgjengelig arkivmateriale i form av geologiske kart og rapporter. For å komplettere arkivmaterialet er det blitt gjennomført undersøkelser med prøvetaking for kjemisk analyse på en rekke nye lokaliteter, samt kontroll og supplerende undersøkelser på mange tidligere kjente forekomster. Kvartsitter opptrer i store deler av fylket, og til sammen 76 lokaliteter er omtalt. De aller fleste av disse er urene og tilfredstiller ikke dagens krav til ferrosilisiumråstoff. Noen få lokaliteter har mindre soner som kan være brukbare, men nødvendige volumer er ikke tilstede. En kvartsittenhet i Takelv- dal 3-4 mil øst for Finnfjord Smelteverk har interessante verdier og anbefales undersøkt nærmere. Kvartsganger opptrer konsentrert i Bardu-regionen. Til sammen 21 forekomster er omtalt. Av disse har det tidligere vært uttak på Neslia-forekomsten like sør for Sætermoen. Her gjenstår fremdeles mye kvarts, og forekomsten kan regnes som en fremtidig ressurs. Det anbefales å gjennomføre prøvetaking av Neslia- forekomsten og de viktigste and kvartsforekomstene med tanke på spesialanalyser for høyverdige bruksområder.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse