English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 412 - 601
(Sist oppdatert 03.nov.2011)

Navn på forekomstområde : Mauset søndre
(Objekt Id : 0412,601,00,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Ringsaker (0412)
Kart 1:50000: Hamar (1916-4) Kart 1:250000: Hamar
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.9998870 Breddegrad: 60.9249880
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 608408 m. Y-koord: 6756086 m.

Materialtype
Hovedtype: Sandstein og konglomerat Subtype: Sandstein
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 03.nov.2011 av Leif Furuhaug)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.nov.2011 av Leif Furuhaug)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Brumundalssandsten Klassifikasjon : blokker Farge :Rød
Fargespill : Homogenitet :God
Litologi :Sandstein Kornstørrelse :Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er rød sandsten, kalt Brumundalssandsten. Den er avsatt i Perm-tiden og tilhører de yngste bergartene som finnes her i landet. Steinen er forsøkt brukt som bygningssten i grunnmurer og lignende, men har den forvitrer ganske lett, så den har aldri kommet i skikkelig produksjon. Lenger sør i Europa finnes dessuten sandsteiner av bedre kvalitet som det er umulig å konkurrere med. Dette er det største av bruddene i Brumundalssandsten. Bruddkanten er maksimalt på ca. 10 m høyde, men arealet er ikke mer enn ca. 1 mål, så det er ikke så store mengder som er tatt ut. Et stort telt hvor det foregår testing av borkroner for oljeindustrien fyller mye av bruddet i dag. Reservoarbergartene for olje er av lignende type, derfor er nok dette stedet valgt.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca 6 km fra E6 og like øst for elva Brumunda.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Telt hvor borkroner testes"
Foto nr. 3 viser "Grunnmur hvor Brumundalssandstein er brukt"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rosendahl, Halvor O. , 1923
Brummundalens porfyre sandstenlagrekke og nogen bemerkninger om Brummundalstraktens fjellbygning.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Heldal, T. , 1993
Vurdering av Brumundalsandstein som natursteinsråstoff
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.106;13 sider
Abstrakt:
Frie emneord: Naturstein, Mineralressurser Rød og gul Brumundsandstein ble befart, og prøveplater/tynnslip ble fremstilt av tilsendte prøver. Kvalitetsvurderinger av sandsteinen er gjort på bakgrunn av prøvematerialet og tilstand i eldre bygninger i området. Kvaliteten på sandsteinen varierer sterkt, hovedsakelig grunnet vekslende grad av kalkspatsementering. Dårlig sementerte partier er trolig av for dårlig kvalitet til å kunne nyttes som bygningsstein. En av de bafarte forekomstene kan kvalitetsmessig og uttaksmessig være av interesse, men det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt sandsteinen kan drives lønnsomt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
4126010001 Håndstykke
Prøvetaker :Bjørn Lund/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :1


Faktaarket ble generert 23.06.2024

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse