English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 623 - 322
(Sist oppdatert 24.jan.2013)

Navn på forekomstområde : Dypingdal
(Objekt Id : 0623,322,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Snarum magnesittprovins

Lokalisering
Fylke : Buskerud (06) Kommune : Modum (0623)
Kart 1:50000: Krøderen (1715-2) Kart 1:250000: Hamar
Markeringspunkt: Lengdegrad: 9.8759100 Breddegrad: 60.0646130
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 548759 m. Y-koord: 6658930 m.

Materialtype
Hovedtype: Magnesiummineraler Subtype: Magnesitt

Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Økonomisk: Lite viktig , (Stadfestet 24.jan.2013 av Havard Gautneb)

Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er den samme som Dypingdal magnetittgruve og dypingdal serpentinitt gruve. Adkomst skjer langs en skogsbilvei som går fra Morud stasjon. Forekomsten er flere sonerte kropper med serpentinitt som har en magnesittrik randsone. Største utgående er ca. 12 km2. Forekomsten har produsert magnesitt som ildfast materiale, men er i dag best kjent som forekomst av edel serpentin. Edel serpentin er et dypgrønt mineral som kan inneholde spetter av hvit magnesitt, talk og enkelte ganger svarte magnetittkrystaller. Ved den nedlagte Morud stasjon ved Krøderbanen drevfamlien Steinsvik produksjon av prydgjenstander av edel serpentin. Serpentin-reservene er store sett i lys av den beskjedne produksjonen som foregår.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Øvre Dypingdal Geologi"
Foto nr. 2 viser "Profiler Øvre Dypingdal"
Foto nr. 3 viser "Profiler Øvre Dypingdal"
Foto nr. 4 viser "Nedre Dypingdal Geologi"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1960
Serpentine-magnesite deposits at Modum.
;Norges geologiske undersøkelse;EKSKURSJONSGUIDE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.212o;5-8 sider

Jøsang, Ottar , 1966
Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.235;1-148 + p sider
Abstrakt:
Geological mapping of part of the Modum area, the northernmost part of the Kongsberg-Bamble area in the Precambrian of southern Norway, was carried out. The different rocks are described, and metasomatic processes which have taken place in some of them, are described and discussed. The tectonic features, such as faults, breccias and more of less hypothetical folds are treated. Finally an attempt is made to set up a stratigraphy of the rocks, which most likely are of sedimentary origin. The rocks in the area are amphibolites and gabbros, banded gneisses, pegmatites, different types of micaschists - among which some are sillimanite-bearing-sillimanite granites, quartzites, rocks consisting of magnesite and serpentine (often with a number of rare minerals), scapolite rocks and different sorts of albite rocks. The gabbros always change gradually into amphibolites towards their borders; most of the amphibolites in the area were most probably originally gabbroic rocks. It is shown how sillimanite micaschists with plagioclase gradually change into sillimanite granites by K-metasomatism, whereby the potassium reacts with sillimanite and quartz to give muscovite, and with the plagioclase to give microcline.

Daumann, E. , 1905
Magnesit från Snarum
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Jernkontoret Annaler Bihang; No.6;222-225 sider


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse