Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 1640 - 055
(Last updated 15.feb.2019)

Name of Deposit Area : Christianus Sextus
(Object Id : 1640,055,00,00)
The deposit area belongs to the Province : Nordgruvefeltet

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3362220 Latitude: 62.6878410
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619578 m. Y-coord: 6952976 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production: 250 thousand tons
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:

Importance
Public: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Minor interest , (Confirmed 23.okt.2001 by Terje Bjerkgård)
Historical: Yes , (Confirmed 23.okt.2001 by Terje Bjerkgård)

Products
Element/product Crude ore grade or quality
CU
KIS

Operations
From - To Activity Comments
1723 - 1766 Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1891 - 1919 Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1927 - 1934 Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1934 - 1934 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1937 - 1940 Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1939 - 1939 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1942 - 1942 Geophysics Company/Institution :Geofysisk Malmleting
1997 - 1997 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Plate
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Røros Nappe Complex
Tectonic complex: Essandsjø Nappe
Igneous complex:
Group: Aursund Group Formation: Røsjø Formation

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Carbonate Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Chlorite-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :29 / 22 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Wall rock Foliation Strike/Dip :337 / 18 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Wall rock Fold axis Dir./Plunge :29 / 5 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
The Christianus Sextus mine consists of two thin flat-lying, plate-like ore bodies 10–15 m apart. The upper zone consists predominantly of pyrite and sphalerite, whereas the lower zone was enriched in pyrrhotite and chalcopyrite. Only about 250,000 t of ore was produced from the deposit, in several periods of mining between 1723 and 1940. The massive mineralisation is surrounded by quartz-sericite schist with weak to strong impregnation of pyrite with minor sphalerite and scattered grains of chalcopyrite. This grades downwards into a zone of sericite-chlorite schist and quartz-chlorite schist with weak impregnation, mainly of chalcopyrite. This alteration extends down towards the lower ore zone.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Brækken, H. , 1934
Elektriske (elektromagnetiske) undersøkelse Christianus Sextus
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2;8 pages
Abstract:
Undersøkelsen må naturlig nok betraktes som forsøk såvel av metode som av instrumenter. Rapporten innleder med å forklare den elektromagnetiske måle- metode. Det ble utført 500 per elektromagnetiske induktiver målinger - felt- målinger - innenfor kabelsløyfer utlagt på bakken (Turammålinger). Dessuten ble det utført 500 per. ekvipotensialmålinger med direkte strømtilførsel til undergrunnen. Det ble målt i 3 områder: 1. Leirgruva, nedenfor kvartsbruddet ved den gamle vei til Storwartz Grube. 2. Bukstjern i Molingdalen 3. Christianus Sextus Grube. Det ble observert indikasjoner bare i området ved Christianus Sextus Grube.

Sakshaug, G.; Brækken, H. , 1939
Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Sextus og Kongens Gruber
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.16;13 pages
Abstract:
Formålet med målingene var å påvise mulige fortsettelser av de gamle fore- komster og å finne eventuelle nye forekomster i nærheten. Det samlede under- søkte areal er ca. 12 km2. Undersøkelsen ble utført ved elektromagnetiske målinger (Turam), del ved induktiv, Dels ved konduktiv strømtilførsel til undergrunnen. I området ved Sextus Grube ble det ikke observert indikasjoner av betydning utenfor gruben. Over gruben ble det observert indikasjoner som tyder på gjenstående malm- partier av liten utstrekning. I området ved Kongens Grube ble det observert svake indikasjoner over dag- skjæringen. Taubanen mellom Kongens Grube og Rødalen Grube hindret her mer detaljerte undersøkelser. Syd for Kongens Grube ble det påvist fortløpende og tildels sterkt ledende soner i ca. 2.5 km lengde. Indikasjonene forekommer langs en linje som løper omtrent paralellt med Kongens Grube. Det anbefales diamantboring i dette strøket.

Singsaas, Per; Brækken, H. , 1942
Elektromagnetisk undersøkelse Mugg-gruben og Nord for Sextus
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.30;17 pages
Abstract:
Mugg-grubefeltet. Fra grubedriften er kjent at forekomsten har utpreget linealform, og er utdrevet i en lengde av 1 400 meter. Malmens bredde er ca. 100 meter. Malmlinealen ligger stort sett horisontalt og har retning ca. NV-SØ. Det var stilt som oppgave å fastlegge videre utstrekning og forløp av Mugg-grubens malm. Samtidig skulle det foretas undersøkelser for å finne mulige hittil ukjente malmer i grubens nærhet. Det ble foretatt el.magn. kond. målinger ved turammetoden. Målefeltet fikk en utstrekning på ca. 11,5 km2. Ved målingene ble grubens malmsone fulgt i en lengde av ca. 2 400 meter regnet fra utgåendet. En ny sone ble funnet nordvest for Mugg-grubens malm. Sonen ble fulgt over en lengde av ca. 3 500 meter. Den har samme akseretning som Mugg-grubens malm. Ved Lille Mugg-gruben ble det ikke påvist sterkere ledende soner. I rapporten er det anvist et antall punkter hvor det kan være aktuelt å foreta boringer. Feltet nord for Sextus. Det ble her foretatt Turammålinger i et 2 900 meter langt og 900 meter bredt område. I søndre del av feltet - henimot Sextus Grube - ble det påvist et antall korte og svakt ledende soner.

References not to be found in NGU's Reference Archive.:
K.L. Bøckman 1942: Rørosviddas malmforekomster, in Rørosbokkkomiteen (ed.) Rørosboka, vol 1, p.53-71. Globusforlaget A/S, Trondheim 1942.


Johan Braastad 1920: Beskrivelse av Rørosgruberne, 56 pp. Norges Geologisk Undersøkelse 1920.


Truls Gjestland 1996: Nordgruvfeltet ved Røros, Falkbergets rike. 50 pp. Published by Bergstuderendes Forening, Olavsgruvas venner.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.01 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semi-massive pyrrhotite-sphalerite-chalcopyrite in quartz. Scattered pyrite in cm cubes. Rounded fragments of quartz and elongated fragments of chlorite schist.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.02 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Impregnation of pyrrhotite and chalcopyrite in mm streaks and as <1-5 cm bands subparallel foliation in hosting quartz-sericite schist.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.03 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive to massive chalcopyrite-pyrrhotite irregularly distributed and with frequent rounded quartz fragments. Also fragments of chlorite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.04 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive, finegrained pyrite-sphalerite in quartz. Cubic pyrite up to 2 mm. Some sericite and mm-sized garnet on cleavage planes.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.05 Bedrock
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive to massive, banded pyrite-sphalerite ore in quartz. Minor chalcopyrite. Contains some sericite and chlorite
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.06 Bedrock
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Fine-grained, weak pyrite impregnation in quartz-sericite schist. Minor chalcopyrite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.07 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Banded pyrite-chalcopyrite ore in quartz-sericite schist. <1-3 cm sulfide bands subparallel foliation. Pyrite occurs in up to 2mm cubic crystals. Some sulfide bands contain sphalerite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.08 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Chlorite-quartz schist with fine-grained banded impregnation of pyrite and chalcopyrite. Minor sphalerite associated with pyrite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.09 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive, fine-grained banded pyrite-sphalerite ore. Quartz matrix.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.14 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Fine-grained massive pyrite-sphalerite-chalcopyrite-pyrrhotite ore. Pyrite partly in 1-2 mm cubic crystals. Matrix consists of quartz.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.15 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive pyrite-chalcopyrite ore. Minor pyrrhotite and sphalerite. Pyrite in subhedral up to 1 cm cubes in matrix of mainly chalcopyrite. Some rounded quartz fragments.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Christianus Sextus
(Object Id : 1640,055,00,01)

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3377500 Latitude: 62.6869470
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619660 m. Y-coord: 6952879 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu


Information(s) in free text format
Free text
Prøver fra gjenfylt stollinngang øvre nivå i Sextus. Lengst vest og nederst 4 m mektig klorittskifer med varierende innhold av kvarts, og tynne striper med kobberkis (prøve ST0184.16). Denne går strukturelt over i en tynn sone med klorittholdig sericittskifer og videre over i 1 meter mektig sone med kvarts-sericittskifer med svak pyrittimpregnasjon (prøve ST0184.17). Deretter 30 cm med massiv, diffust båndet og finkornet sinkblende-pyrittmalm (prøve ST0184.18).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.16 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken
Comment :Quartz-chlorite schist with thin stripes of chalcopyrite.
No. of registrated element analyses = 2
No. of registrated oxide analyses = 1
ST0184.17 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken
Comment :Quartz-sericite schist with weak pyrite impregnation, partly as thin veinlets.
No. of registrated element analyses = 2
No. of registrated oxide analyses = 1
ST0184.18 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken
Comment :Massive, banded and fine-grained sphalerite-pyrite ore.
No. of registrated element analyses = 2
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Christianus Sextus
(Object Id : 1640,055,00,02)

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3370050 Latitude: 62.6874090
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619620 m. Y-coord: 6952930 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu


Information(s) in free text format
Free text
Sericittskifersone i øvre nivå i Sextus.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.19 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken
Comment :Sericite schist with bands of rich pyrite impregnation.
No. of registrated element analyses = 2
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point : Christianus Sextus
(Object Id : 1640,055,00,03)

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3369230 Latitude: 62.6887020
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619610 m. Y-coord: 6953073 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu


Information(s) in free text format
Free text
Over inngang til hovedstoll, 10 m høy vegg bestående av klorittskifer og enkelte 0.5-1 m mektige soner med kloritt-sericittskifer med svak pyritt-impregnasjon med underordnet sinkblende (prøve ST0184.20). Også spredt finkornet pyritt i klorittskiferen, som forøvrig har et varierende innhold av kvarts.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.20 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken
Comment :Chlorite-sericite schist with weak pyrite impregnation. Subordinate sphalerite.
No. of registrated element analyses = 2
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Skjerp 1
(Object Id : 1640,055,01,00)

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3438310 Latitude: 62.6869490
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619971 m. Y-coord: 6952891 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Production
Activity: Test mining Reserves:
Prod. method: Open pit mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 50 m3


Products
Element/product Crude ore grade or quality
KIS

Operations
From - To Activity Comments
Pitting Company/Institution :Røros Kobberverk
1997 - 1997 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Chlorite-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet som ligger ca. 300-350 m rett øst for Sextus gruve består av en delvis gjenfylt og gjenrast grop, ca. 15x15 meter i diameter og 6-7 meter dyp. Fastfjell er ikke blottlagt i gropen. En liten tipphaug sørvest for skjerpet inneholder ca. 50m³. Mineralisering funnet i denne består stort sett av svakt pyritt-impregnert kvarts-klorittskifer og dels kloritt-sericittskifer. Rikeste mineralisering ble funnet i kvarts-klorittskifer og består av rik impregnasjon av finkornet pyritt i mm til cm-tykke bånd (Prøve ST0184.10).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.10 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :mm/cm banded pyrite impregnation in sericite bearing quartz-chlorite schist.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality : Skjerp 2
(Object Id : 1640,055,02,00)

Location
County : Sør-Trøndelag (16) Municipality : Røros (1640)
Map 1:50000: Røros (1720-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 11.3443420 Latitude: 62.6891750
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 619988 m. Y-coord: 6953140 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Production
Activity: Mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 1000 m3


Products
Element/product Crude ore grade or quality
CU
KIS

Operations
From - To Activity Comments
Regular production Company/Institution :Røros Kobberverk
1997 - 1997 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Chlorite-mica schist Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger ca. 500 m nordøst for Sextus gruve, på østsiden av Storkletta. Skjerpet består av en gjenfylt (med tømmer og planker) synk, ca. 5 x 5 meter i åpning. Tipp ca. 15 meter syd for åpningen inneholder ca. 1000 m³. Mineraliseringen består vesentlig av svakt pyritt-impregnert klorittskifer (1-2 mm pyrittkuber) (Prøve ST0184.13), men også mer massiv pyritt (1-2 mm korn) med noe sinkblende (Prøve ST0184.11), svakt pyritt-impregnert kvarts-sericittskifer med enkelte aggregater av sinkblende og kobberkis og en type bestående av uregelmessige slirer av magnetkis-kobberkis med spredte pyrittkuber, assosiert med kvartslinser/slirer i klorittskifer (Prøve ST0184.12).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
ST0184.11 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Impregnation to semimassive pyrite in sericite-bearing quartz. Minor sphalerite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.12 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Irregularly distributed pyrrhotite and chalcopyrite in quartz-chlorite schist. Minor aggregates of sphalerite.
No. of registrated element analyses = 1
ST0184.13 Dump
Sampler :Terje Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Weak pyrite impregnation in sericitic chlorite schist with iregular quartz lenses.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1640 - 055 Christianus Sextus

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0184.01 Dump 15610 40062 17 751 125 4.8 47.0
ST0184.02 Dump 15802 3785 276 144 23 8.5 61.0
ST0184.03 Dump 26859 6168 16 79 24 12.5 282.0
ST0184.04 Dump 8534 99999 7353 119 17 13.0 140.0
ST0184.05 Bedrock 12551 99999 3248 82 25 6.0 139.0
ST0184.06 Bedrock 9470 608 58 100 19 4.9 150.0
ST0184.07 Dump 37742 22104 290 164 36 12.1 439.0
ST0184.08 Dump 13982 1391 775 157 33 5.2 71.0
ST0184.09 Dump 5391 93350 14311 35 10 30.0 106.0
ST0184.10 Dump 4093 2496 671 74 27 6.6 167.0
ST0184.11 Dump 120 11877 1232 22 16 1.5 14.0
ST0184.12 Dump 51721 18572 520 186 62 18.1 503.0
ST0184.13 Dump 421 556 175 35 40 -.3 5.0
ST0184.14 Dump 36915 44740 1160 181 39 19.1 156.0
ST0184.15 Dump 63993 68557 34 426 36 13.5 222.0
ST0184.16 Bedrock 5728 119 8 16 42 .3 27.0
ST0184.16 Bedrock
ST0184.17 Bedrock
ST0184.17 Bedrock 1289 980 29 66 39 .7 22.0
ST0184.18 Bedrock
ST0184.18 Bedrock 1986 99999 1667 132 14 5.5 70.0
ST0184.19 Bedrock 546 165 25 13 24 .9 30.0
ST0184.19 Bedrock
ST0184.20 Bedrock
ST0184.20 Bedrock 70 2495 19 13 45 .1 1.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
ST0184.01 3.0 3.0 24 105.6 11 22.00 -3 6
ST0184.02 -1.0 2.0 7 13.4 26 3.00 -3 12
ST0184.03 -1.0 -1.0 -2 21.5 12 1.00 -3 -3
ST0184.04 1.0 1.0 69 323.7 11 11.00 -3 56
ST0184.05 1.0 2.0 44 324.9 6 10.00 -3 56
ST0184.06 -1.0 -1.0 68 1.5 18 2.00 -3 -3
ST0184.07 -1.0 -1.0 67 48.8 17 4.00 -3 6
ST0184.08 1.0 1.0 70 4.3 10 7.00 -3 15
ST0184.09 -1.0 1.0 64 219.7 6 13.00 -3 196
ST0184.10 1.0 2.0 115 6.7 19 -1.00 -3 3
ST0184.11 1.0 1.0 24 29.2 10 -1.00 -3 9
ST0184.12 -1.0 -1.0 35 53.5 8 3.00 -3 8
ST0184.13 -1.0 -1.0 44 1.6 5 1.00 -3 -3
ST0184.14 1.0 4.0 52 119.9 3 27.00 36 48
ST0184.15 1.0 1.0 174 232.1 2 31.00 48 27
ST0184.16 2 .2 23 3.00 2 -1 2
ST0184.16 205
ST0184.17 1007
ST0184.17 53 2.5 33 6.00 -1 -1 6
ST0184.18
ST0184.18 83 389.0 3 4.00 2 -1 89
ST0184.19 57 .5 45 8.00 -1 -1 2
ST0184.19 354
ST0184.20 193
ST0184.20 9 6.4 24 3.00 -1 -1 -1
------------------
Sample No. Se* Ga* In* S% V* Cr* Mn* Fe% Th*
ST0184.01 30.82 31 18 628 36.29 4.00
ST0184.02 6.82 28 24 471 11.58 3.00
ST0184.03 6.20 58 66 1192 13.28 7.00
ST0184.04 37.39 8 7 308 17.88 2.00
ST0184.05 37.82 8 5 229 17.25 3.00
ST0184.06 8.43 3 6 75 8.64 3.00
ST0184.07 27.89 4 7 109 20.66 5.00
ST0184.08 10.13 62 47 1023 15.61 5.00
ST0184.09 41.98 1 1 151 16.72 -2.00
ST0184.10 16.83 34 47 653 17.65 4.00
ST0184.11 35.71 5 5 105 14.87 2.00
ST0184.12 19.68 32 29 663 23.55 6.00
ST0184.13 6.12 61 71 1213 12.03 6.00
ST0184.14 17.50 32 65 770 25.52 3.00
ST0184.15 39.30 13 81 269 41.90 2.00
ST0184.16 8.00 11.00 -1.00 .59 70 122 1082 4.49 10.00
ST0184.16 .21 90 160
ST0184.17 4.08 89 163
ST0184.17 17.00 2.00 -1.00 7.36 12 32 63 7.60 9.00
ST0184.18 25.52
ST0184.18 116.00 26.00 30.00 25.52 2 17 223 32.02 -1.00
ST0184.19 12.00 1.00 -1.00 5.08 4 33 54 4.46 -1.00
ST0184.19 2.27 49 63
ST0184.20 .41 93 206
ST0184.20 -1.00 8.00 -1.00 .41 29 67 1023 3.39 10.00
------------------
Sample No. U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* La* Ce*
ST0184.01 -8.00 -2 1.0 3.00
ST0184.02 -8.00 -2 3.0 3.00
ST0184.03 -8.00 -2 3.0 5.00
ST0184.04 -8.00 62 1.0 2.00
ST0184.05 -8.00 63 1.0 2.00
ST0184.06 -8.00 -2 2.0 2.00
ST0184.07 -8.00 -2 2.0 3.00
ST0184.08 -8.00 -2 2.0 6.00
ST0184.09 -8.00 21 1.0 1.00
ST0184.10 -8.00 -2 4.0 5.00
ST0184.11 -8.00 -2 2.0 1.00
ST0184.12 -8.00 -2 3.0 9.00
ST0184.13 -8.00 -2 4.0 13.00
ST0184.14 8.00 1.0
ST0184.15 8.00 1.0
ST0184.16 1.00 4 5.0 7.00
ST0184.16 -10 11.0 60.0 14.0 215 15.00 47.00
ST0184.17 18 57.0 63.0 6.0 165 5.00 36.00
ST0184.17 -1.00 8 9.0 9.00
ST0184.18
ST0184.18 -1.00 12 -1.0 -1.00
ST0184.19 -1.00 11 2.0 -1.00
ST0184.19 13 59.0 5.0 -5.0 78 7.00 -15.00
ST0184.20 -10 45.0 16.0 8.0 171 5.00 35.00
ST0184.20 1.00 5 3.0 4.00
------------------
Sample No. Nd* Yb* B* F* Cl* Sc* Te* Hg* Tl*
ST0184.01 -3
ST0184.02 -3
ST0184.03 -3
ST0184.04 -3
ST0184.05 -3
ST0184.06 -3
ST0184.07 -3
ST0184.08 -3
ST0184.09 -3
ST0184.10 -3
ST0184.11 -3
ST0184.12 -3
ST0184.13 -3
ST0184.14
ST0184.15
ST0184.16 -1 2.00 -1 -1
ST0184.16 -10.00 -16.00 -1000 -1000 14.00
ST0184.17 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00
ST0184.17 -1 1.00 -1 -1
ST0184.18
ST0184.18 -1 21.00 8 -1
ST0184.19 -1 -1.00 -1 -1
ST0184.19 -10.00 -16.00 -1000 -1000 -10.00
ST0184.20 -10.00 -16.00 -1000 -1000 15.00
ST0184.20 1 -1.00 -1 -1

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
ST0184.16 Bedrock 64.91 13.81 0.82 7.27 0.20 4.69 0.44
ST0184.17 Bedrock 67.36 8.67 0.60 11.59 -0.01 0.49 0.40
ST0184.18 Bedrock 0.07
ST0184.19 Bedrock 76.02 7.35 0.40 7.31 0.01 0.75 0.18
ST0184.20 Bedrock 71.06 10.77 0.63 5.24 0.12 4.77 0.18
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
ST0184.16 3.89 0.44 0.13 97.00
ST0184.17 0.93 2.24 0.08 92.00
ST0184.18 0.00 .00
ST0184.19 0.28 2.03 -0.01 94.00
ST0184.20 0.12 1.81 0.09 95.00


The fact sheet was created on 26.06.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway