Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 437 - 004
(Last updated 08.mai.2006)

Name of Deposit Area : Vardtjønna gruve
(Object Id : 0437,004,00,00)
Drill Cores from the Deposit Area: See Borehole Area Vardtjønna gruve

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Tynset (1619-1) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.8080970 Latitude: 62.3659990
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 593556 m. Y-coord: 6916261 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Sulphides
Element(s): Kis
Production
Activity: Test mining Reserves:
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump: 225 m3

Importance
Public: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Economical: Minor interest

Products
Element/product Crude ore grade or quality
KIS

Operations
From - To Activity Comments
Test mining
1981 - 1984 Geophysics Company/Institution :Folldal Verk AS
1981 - 1984 Inspection Company/Institution :Folldal Verk AS
1983 - 1984 Core drilling Company/Institution :Folldal Verk AS
1986 - 1988 Geology Company/Institution :Terje Bjerkgård, University of Oslo
1987 - 1988 Detail mapping Company/Institution :Terje Bjerkgård, University of Oslo
1998 - 1998 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form:
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: Direction: 237
Plunge: 53
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex: Meråker Nappe
Igneous complex:
Group: Fundsjø Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Sphalerite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartz keratophyre Extrusive
Original rock :Rhyodacite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :240 / 82 Post-mineralisation ;...Effect :Controls
Wall rock Fold axis Dir./Plunge :237 / 53 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Beskrivelse (fra Bjerkgård 1989) Vardtjønna gruve ligger rett vest for Vardtjønnbekken og ca. 100 m SV for Vardtjønna. Gruva ligger helt sør i kvarts-sericittskifer-horisonten som omfatter fire andre skjerp videre mot nordøst. Gruva består av en vannfylt synk, ca. 4x4 m i omriss, og som etter tipphaugens størrelse (ca. 200 m3) må være minst 10 meter dyp. Mineraliseringen består av disseminert finkornet pyritt (0.5-1 mm) som stort sett er konsentrert til uregelmessige årer og slirer i kvarts-sericittskifer. Kobberkis og sinkblende opptrer aksessorisk som inneslutninger i pyrittkornene. Kvarts-sericittskiferen har karakteristiske avrundede, elongerte hvite klaster som gir skiferen et konglomeratisk utseende. Klastene består overveiende av større kvartsblaster og avrundede fenokrystaller av plagioklas i en finkornet matriks av albitt og kvarts, noe som antyder et vulkanoklastisk opphav. Klastene er omgitt av randsoner av lamellær muskovitt. Blotningen ved synken og stuffene på tipphaugen viser en godt utviklet lineasjon og folding med trend/stupning mot sørvest (237o/53o). Pyritt er særlig anriket i de tette foldeombøyningene. Synken er drevet ned parallell lineasjonen. Vardtjønn-området er det sørligste og i utstrekning det største av de mineraliserte feltene i Vingelen-området og ligger på et strukturelt lavere nivå enn Vingelen gruve (HE0081) og Nonsvola-skjerpene (HE0079). Bergartene i feltet er dominert av felsiske metavulkanitter, med både vulkansk og vulkanoklastisk opphav. Små post-tektoniske trondhjemitt-kropper og grafittrike skifre opptrer hyppig, særlig i området rundt Vardtjønnbekken. En større metagabbro-kropp opptrer øst i området. Det er funnet åtte større og mindre skjerp i området og fem av disse er tilknyttet en kraftig kvarts-sericitt-omvandlet sone som har en lengde på minst 1.2 km og mektighet opp til 130 meter. To andre skjerp er tilknyttet mindre soner med kvarts-sericittskifer som er hhv. mellomliggende og innesluttet i trondhjemitt. Et skjerp ligger i en tynn felsisk sone i klorittskifer. Folldal Verk AS drev prospektering i området i 1981-84 og utførte da kartlegging, geokjemiske og geofysiske undersøkelser og satte også ned fire diamantborhull. Borhullene ble satt utenfor det mineraliserte feltet på grunnlag av geokjemi og geofysikk, men resulterte kun i funn av grafittsoner. Det har vist seg at mineraliseringene ikke kommer særlig godt fram, verken ved magnetometri eller EM (IP og VLF, Wilberg 1984). Dette kan skyldes at mineraliseringene består vesentlig av disseminert pyritt eller dominert av sinkblende. Sterke geofysiske anomalier viste seg å skyldes grafitt-soner.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Bjerkgård, Terje , 1989
Regionalgeologiske undersøkelser i Vingelenfeltet, Nord-Østerdalen, i det sørlige Trondheimsfeltet, med henblikk på sulfidmineraliseringene.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0077.01 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Pyrite impregnation enriched in bands and stripes in quartz-sericite schist.
No. of registrated element analyses = 1
HE0077.02 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Pyrite impregnation enriched in bands and stripes in quartz-sericite schist.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 437 - 004 Vardtjønna gruve

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0077.01 Dump 34 140 58 23 2 5.6 25.0
HE0077.02 Dump 10 49 56 19 7 1.4 8.0
HE0077.03 Dump 21 216 10 10 3 -.3 2.0
HE0077.04 Dump 14 10 11 9 11 -.3 10.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V*
HE0077.01 1.0 -1.0 141 -.2 6 31.00 -3 11 2
HE0077.02 -1.0 -1.0 70 -.2 9 12.00 -3 4 1
HE0077.03 3.0 16.0 28 .5 4 10.00 6 4 7
HE0077.04 2.0 1.0 203 .2 1 4.00 6 -3 7
------------------
Sample No. Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
HE0077.01 1 286 20.75 2.00 -8.00 -2 12.0 -1.00 12
HE0077.02 3 107 14.50 2.00 -8.00 -2 14.0 -1.00 11
HE0077.03 2 753 8.54 -2.00 -8.00 2 6.0 -1.00 6
HE0077.04 6 60 6.55 -2.00 -8.00 -2 11.0 -1.00 6


The fact sheet was created on 03.12.2023

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Geological Survey of Norway