English version
MALMDATABASEN
Forekomstområde 437 - 054
(Sist oppdatert 16.mar.2017)

Navn på forekomstområde : Nedre Vardtjønnbekken
(Objekt Id : 0437,054,00,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Tynset (0437)
Kart 1:50000: Tynset (1619-1) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.8162520 Breddegrad: 62.3622880
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 593989 m. Y-koord: 6915860 m.

Materialtype
Hovedtype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Subtype: Sulfider
Element(er): Kis
Produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Prod. metode: Produksjon:
Prod. status: Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 20.04.2015)
Økonomisk: Kan være viktig

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
CU
KIS
ZN

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1986 - 1988 Geologi Selskap/Institusjon:Terje Bjerkgård, University of Oslo
1987 - 1987 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Terje Bjerkgård, University of Oslo
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtextur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Serisitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Markasitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Covellin Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Molybdenglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Gull Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Chlorite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Tuffitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :40 / 56 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Beskrivelse (fra Bjerkgård 1989): Nedre Vardtjønnbekken skjerp består av en totalt gjengrodd grop, ca. 2x2 m i omriss og 1 m dyp 15 m nord for bekken, ca. 600 m SØ for Vardtjønna. Mineraliseringen er imidlertid helt blottet i bekken og består av en 20 cm sone med finkornet (ca. 0.5 mm), cm-skala diffust båndet, massiv pyritt-sinkblende, flankert av disseminert, finkornet pyritt i kvarts på hengsiden (30-40 % sulfider) og disseminert, finkornet pyritt og sinkblende (ca. 40 % sulfider) i kvarts-klorittskifer på liggsiden. Videre på liggen opptrer kloritt-sericittskifer med en 15 cm tykk sone med disseminert magnetkis i sericittskifer. Hele mineraliseringen har en mektighet på 70 cm og opptrer i båndet, tuffittisk klorittskifer. Sinkblende og pyritt er hovedmineraler i både massiv mineralisering og den rikeste ligg-mineraliseringen. Kobberkis opptrer underordnet, typisk assosiert med pyrittbåndene. Magnetkis, electrum/gull, covellin, molybdenglans og marcasitt opptrer aksessorisk i massiv mineralisering, mens magnetkis, molybdenglans og blyglans opptrer aksessorisk i liggsonen. Gangmineraler i massivsonen er kvarts, kloritt og klinoamfibol. Vardtjønn-området er det sørligste og i utstrekning det største av de mineraliserte feltene i Vingelen-området og ligger på et strukturelt lavere nivå enn Vingelen gruve (HE0081) og Nonsvola-skjerpene (HE0079). Bergartene i feltet er dominert av felsiske metavulkanitter, med både vulkansk og vulkanoklastisk opphav. Små post-tektoniske trondhjemitt-kropper og grafittrike skifre opptrer hyppig, særlig i området rundt Vardtjønnbekken. En større metagabbro-kropp opptrer vest i området. Det er funnet åtte større og mindre skjerp i området og fem av disse er tilknyttet en kraftig kvarts-sericitt-omvandlet sone som har en lengde på minst 1.2 km og mektighet opp til 130 meter. To andre skjerp er tilknyttet mindre soner med kvarts-sericittskifer som er hhv. mellomliggende og innesluttet i trondhjemitt. Et skjerp ligger i en tynn felsisk sone i klorittskifer. Folldal Verk AS drev prospektering i området i 1981-84 og utførte da kartlegging, geokjemiske og geofysiske undersøkelser og satte også ned fire diamantborhull. Borhullene ble satt utenfor det mineraliserte feltet på grunnlag av geokjemi og geofysikk, men resulterte kun i funn av grafittsoner. Det har vist seg at mineraliseringene ikke kommer særlig godt fram, verken ved magnetometri eller EM (IP og VLF, Wilberg 1984). Dette kan skyldes at mineraliseringene består vesentlig av disseminert pyritt eller dominert av sinkblende. Sterke geofysiske anomalier viste seg å skyldes grafitt-soner.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bjerkgård, Terje , 1989
Regionalgeologiske undersøkelser i Vingelenfeltet, Nord-Østerdalen, i det sørlige Trondheimsfeltet, med henblikk på sulfidmineraliseringene.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE0083.01 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massive pyrite with some chalcopyrite and lesser sphalerite. Sample from upper 5 cm of massive ore zone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HE0083.02 Fastfjell
Prøvetaker :T. Bjerkgård/...Lager :Løkken/...Vekt(kg) :3
Kommentar :Massive pyrite-sphalerite and lesser chalcopyrite. Sample from lower 7 cm of massive ore zone.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 437 - 054 Nedre Vardtjønnbekken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0083.01 Fastfjell 13015 14526 630 20 26 27.4 10980.0
HE0083.02 Fastfjell 4807 90968 3086 4 21 25.7 9586.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V*
HE0083.01 4.0 7.0 92 34.6 2 1.00 -3 -3 11
HE0083.02 -1.0 -1.0 94 176.4 2 18.00 6 11 20
------------------
Prøvenr. Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
HE0083.01 1 115 34.84 3.00 -8.00 -2 3.0 -1.00 31
HE0083.02 -1 319 34.68 3.00 -8.00 -2 2.0 -1.00 35


Faktaarket ble generert 25.02.2024

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse