Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit Area 437 - 005
(Last updated 08.feb.2017)

Name of Deposit Area : Sivilvangen
(Object Id : 0437,005,00,00)
Drill Cores from the Deposit Area: See Borehole Area Sivilvangen

Location
County : Hedmark (04) Municipality : Tynset (0437)
Map 1:50000: Alvdal (1619-3) Map 1:250000: Røros
Marking point: Longitude: 10.5689740 Latitude: 62.2283110
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-coord: 581557 m. Y-coord: 6900602 m.

Commodity
Main Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Sub Type: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Production
Activity: Test mining Reserves: 400 thousand tons
Prod. method: Underground mining Production:
Prod. status: Disused, closed Volume of dump:

Importance
Public: Regional Importance (reg. 22.04.2015)
Economical: Could be significant , (Confirmed 29.nov.2001 by Terje Bjerkgård)

Products
Element/product Crude ore grade or quality
CU 0.69 %
ZN 4.31 %

Operations
From - To Activity Comments
1917 - 1920 Test mining Company/Institution :Folldal Verk AS
1953 - 1953 Geophysics Company/Institution :Orkla gruveselskap
1953 - 1953 Core drilling Company/Institution :Orkla gruveselskap
1974 - 1974 Geophysics Company/Institution :NGU
1974 - 1974 Sampling Company/Institution :Orkla Industrier AS
1974 - 1975 Core drilling Company/Institution :Orkla Industrier AS
1990 - 1990 Detail mapping Company/Institution :Folldal Verk AS
1990 - 1991 Core drilling Company/Institution :Folldal Verk AS

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Dating: Method:
Genesis: Volcex Form: Ruler
Main texture: Banded Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Chloritisation
Strike/Dip: 210 / 65 Direction: 200
Plunge: 45
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Trondheim Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Fundsjø Group Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Calcite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Sericite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Galena Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Graphitic phyllite Sedimentary
Original rock :Argillaceous sediment
Metamorphic facies :Greenschist
Host rock Banded chlorite schist Sedimentary
Original rock :Tuffite
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :208 / 76 Pre-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
The Sivilvangen deposit is hosted by a tuffitic greenschist sequence with subordinate lenses of meta-rhyodacite and metabasalt (greenstone). Structurally above and below the tuffite, which has a thickness of 130 m, there is graphite-bearing phyllite. Extensive drilling in 1990–1991 revealed that the deposit is ruler-shaped with an average thickness of 2.2 m and that it contains about 0.4 Mt with 0.69 % Cu and 4.31 % Zn. The extent of the mineralized zone is not completely constrained, but its limited thickness reduces its economic potential.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Falkenberg, Otto , 1918
Auma kisgruber, Auna st., Rørosbanen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2156;2 pages
Abstract:
Rapporten gir en kort beskrivelse av forekomsten som er avdekket med to synker, åtte eller ni borhull og en rekke røsker. Malmmineraliseringen er svovel- og kobberkis. Malmsonens mektighet er ca 1,5 m og kan følges ca 200 m.

C. H. , 1920
Sivildalen grube.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2240;2 pages
Abstract:
Sividalen gruve er den samme som Auma gruve og det blir gitt en summarisk beskrivelse av forekomste. Mineraliseringen opptrer som en finkornet kobberholdig svovelkis med noe sinkblende. Malmsonen kan følges ca 200 m og mektigheten er ca 1,50 m.

Marlow, W.
Beskrivelse av Auma Grube og de der foretatte undersøkelser.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 55;5 pages
Abstract:
Auma gruver ligger ca 4,5 km vest for Auma stasjon på Rørosbanen. Forekomsten er avdekket med en rekke røsker, to synker og åtte borhull. Malmen opptrer som striper og impregnasjon av en kobberholdig svovelkis. Borhullene viser mektigheter fra 0,16 m til 2,0 m og det er oppfart malm over ca 400 m.

Marlow, Wolmer , 1935
Foldal. Beskrivelse til det geologiske rektangelkart. D. Grubebeskrivelser. 3. Auma grube (Sivilvangen)
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.145;107-109 pages

Aalstad, I.; Brækken, H. , 1953
Seismiske dybdemålinger Sivilvangen Grube
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.105;3 pages
Abstract:
Løsmassenes mektighet ble bestemt ved refraksjonsseismikk langs 6 profiler mellom Sivilvangen Grube og elva Sevilla. Mektigheten varierer mellom 10 og 40 meter, og består av 2 lag, et øvre på ca. 2 meter med lydhastighet ca. 400 m/sek og et nedre med lydhastighet mellom 1 000 og 2 000 m/sek.

Sakshaug, G.F.; Brækken, H. , 1953
Geofysiske undersøkelser Sivilvangen Grube
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.104;9 pages
Abstract:
Det skulle foretas geofysiske undersøkelser for å fastlegge utstrekningen av malmsonen i Sivilvangen Grube og for å kartlegge eventuelle hittil ukjente malmforekomster i det kisførende strøk nordover og sydover fra gruben. Det var anvist et ca. 4 km langt og henved 1 km bredt undersøkelsesfelt. Det anviste felt i sin helhet ble rekognosert ved el.magn.kond.målinger (Turam). I grubeområdet ble det foretatt supplerende målinger etter forskjellige me- toder. Disse supplerende målinger var dels el.magn.konduktive og induktive målinger ut fra spesielle kabelutlegg, dels kryssringmålinger samt også selv- potensialmålinger. Langs noen korte profiler syd for gruben ble det utført seismiske målinger for å bestemme overdekkets mektighet. De elektromagnetiske rekognoseringsmålinger har vist at feltet er gjennomsatt av et antall utstrakte, godt ledende soner. Indikasjonsbildet domineres av effekter fra disse soner - trolig grafittsoner. Grubesonen som ble indikert over en strøklengde av 400 meter, ga svake eller meget svake indikasjoner ved de anvendte målemetoder. Som første skritt i eventuelle videre undersøkelser i feltet anbefales sonderende boringer. Angående resultatene av de seismiske målingene se GM rapport nr.105.

Eidsvig, Per , 1975
CP-målinger Kong Carl og Victoria Gruber, Grefstadfjell i Meldal. Sivilvangen Grube, Tynset.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1288;10 pages

Hasås, Ann-Magritt , 1980
En mineralogisk geokjemisk undersøkelse av en borkjerne fra Sivilvangen kisforekomst i Nord-Østerdal
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Sindre, Atle , 1982
Tyngdemålinger på Hjerkinn og Sivilvangen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1823;7 pages
Abstract:
Det ble i 1980 og -81 tatt i alt 814 tyngdeobservasjoner på Hjerkinn og 104 observasjoner ved Sivilvangen. Undersøkelsen ble utført i forbindelse med malmleting og kartlegging av geologiske strukturer. Bougueranomalikart er tegnet for Hjerkinn-området. Flere interessante anomalidrag er påvist. Videre tolking av materialet vil skje etter den geologiske feltsesongen i 1982. Ved Sivilvangen ga mineralisert sone ingen tyngdeanomali.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
HE0104.01 Bedrock
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Chlorite schist with weak pyrite impregnation enriched in mm bands, as mm-sized grains.
No. of registrated element analyses = 1
HE0104.02 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive to massive pyrite-sphalerite with thin layers enriched in chalcopyrite and others in pyrrhotite. Banding on mm- to cm-scale.
No. of registrated element analyses = 1
HE0104.03 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Semimassive pyrite with few 1-2 mm bands of sphalerite and some chalcopyrite. Matrix consists of reddish calcite.
No. of registrated element analyses = 1
HE0104.04 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive, slightly banded, chalcopyrite-pyrrhotite-pyrite with some sphalerite. Banding on mm-cm scale. Quartzrich matrix.
No. of registrated element analyses = 1
HE0104.05 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive sphalerite-chalcopyrite-pyrrhotite. Irregular chalcopyrite aggregates defines the texture. Very rich sample!
No. of registrated element analyses = 1
HE0104.06 Dump
Sampler :T. Bjerkgård/...Stored :Løkken/...Size(kg) :3
Comment :Massive, cm-scale banded pyrite-sphalerite ore with lesser chalcopyrite. Matrix of calcite.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 437 - 005 Sivilvangen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HE0104.01 Bedrock 129 217 5 10 14 -.3 6.0
HE0104.02 Dump 3020 99999 1115 -1 5 2.8 156.0
HE0104.03 Dump 25013 21701 237 9 3 16.4 403.0
HE0104.04 Dump 76001 20490 170 8 4 47.1 685.0
HE0104.05 Dump 98733 99999 8490 1 6 70.8 565.0
HE0104.06 Dump 19829 53493 277 25 3 14.4 242.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* V*
HE0104.01 1.0 -1.0 23 .7 2 -1.00 7 19 120
HE0104.02 1.0 -1.0 194 378.9 2 7.00 -3 27 8
HE0104.03 2.0 -1.0 93 59.5 2 11.00 -3 3 13
HE0104.04 3.0 1.0 93 52.9 3 20.00 -3 3 11
HE0104.05 2.0 -1.0 75 489.4 2 8.00 -3 21 17
HE0104.06 3.0 1.0 243 143.9 2 4.00 -3 11 16
------------------
Sample No. Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La* B*
HE0104.01 27 721 3.52 -2.00 -8.00 -2 1.0 1.00 -3
HE0104.02 5 889 23.89 2.00 -8.00 -2 27.0 1.00 10
HE0104.03 -1 975 32.49 3.00 10.00 -2 61.0 -1.00 9
HE0104.04 -1 753 33.52 3.00 14.00 -2 62.0 -1.00 12
HE0104.05 -1 971 23.49 2.00 -8.00 -2 53.0 -1.00 5
HE0104.06 -1 866 30.94 3.00 -8.00 -2 43.0 -1.00 11


The fact sheet was created on 15.06.2024

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway