English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 805 - 302
(Sist oppdatert 16.mar.2021)

Navn på forekomstområde : Bjørntvet
(Objekt Id : 0805,302,00,00)

Lokalisering
Fylke : Telemark (08) Kommune : Porsgrunn (0805)
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: Lengdegrad: 9.6704710 Breddegrad: 59.1261620
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 538378 m. Y-koord: 6554293 m.

Materialtype
Hovedtype: Karbonatmineraler Subtype: Kalk

Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: I drift Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Regional betydning (reg. 21.02.2019)
Økonomisk: Meget viktig , (Stadfestet 21.feb.2019 av Havard Gautneb)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
SEMENT 100%

Eierforhold
Type eierforhold Eier Gårds- og bruksnr
Rettighetshaver Norcem A/S

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1955 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norcem A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Datering: Metode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtextur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Osloregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Ikke definert Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Ikke definert Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Kloritt Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bjørntvet kalksteinsbrudd ligger like ved bebyggelsen i Porsgrunn by. Avstanden sydover til Norcem´s sementfabrikk på Dalen er ca. 7 km. Forekomsten på Bjørntvet kom i drift i mai 1955. Kalksteinen er av Silurisk alder ( ca. 40 mill. år yngre enn "Dalen - kalken") og tilhører Steinsfjordformasjonen (tidl. "revkalken"). Kalksteinen er på langt nær så homogen som kalksteinen på Dalen, som tilhører Steinvik formasjonen. I tillegg er den mer uren enn den kalken som brytes i gruvene på Dalen. CaO - innholdet varierer fra 50 - 70% av glødet materiale. Mektigheten på Steinfjordformasjonen er ca. 115 meter, og det er drift på kalkstein fra hele formasjonen. Kalksteinsdraget stryker tilnærmet VNV med et ØNØ-lig fall på 13 - 18 grader. I motsetning til kalksteinen på Dalen finner man på Bjørntvet en rekke interne strukturer i kalksteinen, deriblant en rekke fossiler som gjenspeiler det yrende dyrelivet som fantes på den tiden da kalksteinen ble avsatt. Kalksteinsbruddet på Bjørntvet drives som dagbrudd og årlig brytes det ca. 1 mill. tonn. All produksjon går til sementfabrikken på Dalen. Ettersom kalkstein fra Bjørntvet er mer uren enn kalkstein fra gruven på Dalen, blir denne i hovedsak brukt til produksjon av standardsement hvor en ikke har de samme strenge kravene til innholdet av forurensninger som i høykvalitetssement (lav-alkali sement). I 2014 ble all drift nedlagt, bruddet blir benyttet som trase for for jernebaneverkets ny Eidanger trase. Det er lite sannsynlig at forekomsten vil kunne drives videre. Ref.: Carstens Halfdan red.: "--bygger i berge" Tapir Akademisk Forlag, 2000

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde over bruddet sett mot nord"
Foto nr. 2 viser "Tynnslipbilde av kalkstein"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hetherington, Callum J.; Nakrem, Hans Arne; Batchelor, Richard A. , 2004
The Bjørntvet metabentonite: A new correlation tool for the Silurian of the southwst Oslo Region
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.84 (4);239-249 sider
Abstrakt:
A three-layer horizon of silicate-rich rock exposed on the Bjørntvet limestone quarry in Porsgrunn has been identified as a metabentonite. Its total thickness is 75 cm, it has dark green-grey colour and each sub-layer is 25 cm thick. Sedimentary structures are visible and there is no evidence that the siliceous material was deposited by clastic sedimentation or intruded. The boundaries between each sub-layer and the contact between the metabentonite and the limestone are conformable, sharp and depicted by bands of white calcite. The metabentonite belongs to the Steinsfjorden Formation, an Upper Silurian unit of the Oslo region. The Steinsfjorden Formation, an Upper Silurian unit of the Oslo Region. The Steinsfjorden Formation is the youngest Wenlock unit exposed in the area and is conformably overlain by the Ringerike Group. In this area the Steinsfjorden Formation is approximately 140 m thick, and the metabontonite is of Late Wenlock to Early Ludlow age. Each sub-layer is dominated by quartz, calcite and plagioclase, with smaller quantities of orthoclase, biotite, muscovite, chlorite, epidote, amphibole and pyroxene. This mineral assemblage grew during contact metamorphism of the rock due to emplacement of the larvikite complex to the souteast. The whole-rock chemistry of the bands suggests that they are derived from calc-alkaline dacitic magma, erupted in a volcanic arc setting. Correlation between this metabentonite and other Silurian bentonites in Norway and Scandinavia is discussed.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0100.01 Fastfjell
Kommentar :Gjnnomsnitt av råstoffproduksjonen i perioden 2000/01/01 til 2001/03/33
Antall registrerte oksydanalyser = 1
18-05 Fastfjell
Prøvetaker :H. Gautneb
Kommentar :Grålig kalk Rytteråker fm, my fossiler av pentamerus
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
19-05 Fastfjell
Prøvetaker :H. Gautneb
Kommentar :Grålig kalk Rytteråker fm, my fossiler av pentamerus
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 805 - 302 Bjørntvet

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
18-05 Fastfjell 49.53% .46% 2.10% 87.26% 10.64%
19-05 Fastfjell 50.23% .57% 2.61% 88.23% 9.16%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
TE0100.01 Fastfjell 24.42 6.91 3.11 2.96 59.56
18-05 Fastfjell 2.34 0.62 0.04 0.66 0.05 0.78 52.96
19-05 Fastfjell 23.71 6.06 0.31 2.52 0.04 2.18 36.46
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
TE0100.01 0.57 1.27 99.00
18-05 -0.10 0.21 0.05 58.00
19-05 0.65 1.59 0.07 74.00


Faktaarket ble generert 09.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse