English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 817 - 302
(Sist oppdatert 28.jul.2021)

Navn på forekomstområde : Høydalen (nedre brudd)
(Objekt Id : 0817,302,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Snarum magnesittprovins

Lokalisering
Fylke : Telemark (08) Kommune : Drangedal (0817)
Kart 1:50000: Nissedal (1613-3) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: Lengdegrad: 8.7622200 Breddegrad: 59.1836400
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 486411 m. Y-koord: 6560524 m.

Materialtype
Hovedtype: Feltspat Subtype: Pegmatittisk feltspat

Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Prod. metode: Dag- og underjordsdrift Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Lokal betydning (reg. 04.02.2015)
Økonomisk: Viktig , (Stadfestet 31.jul.2001 av Havard Gautneb)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1941 - 1943 Røsking Selskap/Institusjon:Christiania Minekompani AIS

Mineralisering
Æra: Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form:
Hovedtextur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Telemarkovergruppen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved denne forekomsten har det vært periodisk drift for amatører. forekomsten er kjent for sin forekomst av amazonitt og lepidolitt. Den går under navnet Tørdal flere steder.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Kristiansen, Roy , 1998
Høydalen Li-pegmatitt, Tørdal, Telemark.
;Norsk Bergverksmuseum;ARTIKKEL;Skrift; Kongsberg mineralsymposium 1998; No.14;17-28 sider
Abstrakt:
The Lithium-pegmatite at Høydalen, Tørdal in the county of Telemark, S. Norway, is presented with an historical review, additional data on recent findings, and comparison with other Li-pegmatites in Norway. The pegmatite is characterized by significant quantities of amazonite, lepidolite and cassiterite, besides a large diverrsity of yttrium- and fluorine minerals and others. Geochemically the pegmatite is rich in Li, Y, F, Sn, Ta and Be. An updated list of all known species is provided.

, 194?
Undersøkelse av muligheten for Cesiumutvinning fra Litiumpegmatitten i Høydal nær Førdal, Telemark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6219;1 sider
Abstrakt:
På grunn av Tysklands behov for Cesium under krigen, ble mulighetene for utvinning av norske mineraler undersøkt. Fra Litiumpegmatitten i Høydal nær Tørdal i Telemark undersøkte konservator Oftedal en prøve spektrografisk, og fant en cesiumgehalt på mindre enn 0,1 %. Kun en rosarød varietet viste en gehalt på 0,5-1 %, men glimmermineralet finnes i så små mengder at en ut- vinning ikke kommer på tale. De norske cesiumforekomster ansees alle for små og fattige.

Oversikt over utvinning av litiumglimmer fra pegmatitt i Høydal, Telemark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6220;2 sider
Abstrakt:
Rapportdato: før 1957. Rapporten er på tysk, og gir en oversikt over utvinning av Litium fra en forekomst i Høydal, Telemark, rundt 1942-1943. Under krigen ble Litium særlig benyttet til akkumulatorbatterier i ubåter. Metallet ble skaffet bl.a. fra Spania og Portugal. I Norge ble den nyåpnede Litium-pegmatitten i Høydal, ved Tørdal benyttet i stor utstrekning. Gjertsen A/S hadde startet prøvedrift og i løpet av sommere en 1942 til begynnelsen av 1943 ble 12 tonn litiumglimmer brudt ut og sendt til Tyskland. Et litiuminnhold på 4,5 - 5,5 % ble krevd. Senere forsendel- ser oppnådde kun 3,5 - 4,0 % litiumoksyd. Delvis på grunn av dette ble utvinningen innstilt i 1943.

Segalstad, Tom V.; Eggleston, Ted L. , 1993
Pegmatittene i Tørdal, Telemark.
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Stein; No.20 (3);190-195 sider

Bergstøl, S.; Juve, G. , 1988
Scandian ixiolite, pyrochlore and bazzite in granite pegmatite in Tørdal, Telemark, Norway. A contribution to the mineralogy and geochemistry of scandium and tin.
;Springer-Verlag;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Mineralogy and petrology; No.38;229-243 sider
Abstrakt:
In Tørdal granite pegmatite veins cut through a volcano-sedimentary sequence which overlies an older, gneissic basement and younger granite from which they originate. Positive co-variations of scandium, lithium, beryllium and tin, which were documented through a recent prospecting program for tin, indicate a possible enrichment of scandium and tin during the passage of pegmatitic material through the volcanic sedimentary sequence. A description is given of scandium-rich ixiolite, (Ta,Nb,Sc,Sn,Fe,Mn,Ti)2O4 in association with pyrochlore, (Ca,Sc,Y,Sn,U)2(Ta,Nb,Ti)2O6(O,OH,F) and bazzite, Be3Sc2Si6O18 from a cleavelandite-amazonite pegmatite occurring as a part of a larger network of granitic pegmatite veins. Alteration from ixiolite to pyrochlore appears as a late magmatic-hydrothermal event.

Oftedal, Ivar , 1943
Lepidolit- og tinnsteinførende pegmatitt i Tørdal, Telemark
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.22 (1-2);1-14 sider

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Segalstad, T.V., Raade, G., 2003. Scandium mineralizations in southern Norway – geological background for the field trip. NGF Abstracts and Proceedings, No 2.


Steffenssen, G., Muller, A., Munnik, F., Friis, H., Erambert, M., Kristofferse, M., Rosing-Schow, N., 2020. Unusual scandium enrichments of the Tordal pegmatites, south Norway. Part I: Garnet as Sc exploration pathfinder. Ore Geology Reviews 126.


Rosing-Schow, N., 2020. The Sveconorwegian pegmatite province: Identifying the parameters controlling the abundance and genesis of the pegmatites. Dissertation for the degree of Philosophiae Doctor, University of Oslo.


Faktaarket ble generert 23.09.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse