English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 1702 - 602
(Sist oppdatert 02.feb.2010)

Navn på forekomstområde : Lilleberget
(Objekt Id : 1702,602,00,00)
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Lilleberget

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4633220 Breddegrad: 63.8986060
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620900 m. Y-koord: 7088050 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Offentlig: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Økonomisk: Viktig , (Stadfestet 02.des.2009 av Leif Furuhaug)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.mai.2001 av Tom Heldal)

Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Solberg Klassifikasjon : blokker Farge :Grønn
Fargespill : Homogenitet :Middels god
Litologi :Serpentinitt Kornstørrelse :Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Serpentin Hovedmineral (>10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kromitt Aksessorisk mineral (<1%)

Test av fysiske egenskaper:
Type test Standard Testverdi
Romdensitet DIN 52102 2,66 g/cm3
Bøyestrekkfasthet (min.) DIN 52112 14,5 N/mm2
Bøyestrekkfasthet (max.) DIN 52112 25,5 N/mm2
Trykkfasthet (min.) DIN 52105 195 N/mm2
Trykkfasthet (max.) DIN 52105 310 N/mm2
Slitasjetall ASTM C241-85 2,78 mm

Foto nr. 1 viser "Solberg Lys, polert plate"
Foto nr. 2 viser "Solberg Mørk, polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 - 1995 Regulær drift flere driftsperioder
1997 - 2007 Regulær drift Selskap/Institusjon:Solberg Steinindustri A/S

Forekomstbergart
Litologi: Serpentinitt Forvitringsfarge: Brun
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Datering: Metode:
Genese: Form: Massiv
Hovedtextur: Breksjert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten har vært drevet siden 1960-tallet. Forekomsten er det største serpentinmassivet i Sparbu, og har en tilnærmet sirkulær form. Massivet er omgitt av en randsone av talkskifer og kleberstein. Slipesteinsberget består av en breksjert serpentinitt (antigoritt). Serpentinmassivet er utviklet som "edelserpentin" med fargespill fra oliven- til gressgrønt. Skåret til plater og polert gir den breksjerte bergarten et produkt som etter mineralogi og breksjestruktur er identisk med den italienske "Verde antico", som også er en serpentinbergart. Forekomsten drives i dag (1997) av A/S Solberg Steinindustri. Tidligere var det også talkproduksjon i forekomstens randsone. Blokkene som tas ut bearbeides i egen fabrikk ved bruddet til plater, flis og annet. Dette er viktig mht. ressursutnyttelse, siden en ren blokkproduksjon ville medført atskillig dårligere utnyttelse. I den lokale fabrikken kan også små og til dels uregelmessige blokker bearbeides. Reservene er lett tilgjengelige, og det trengs ikke fjernes overfjell i produksjonen. Reservegrunnlaget er godt for mange år i den skala bergarten produseres i dag. Forekomsten er den eneste serpentinittforekomst i drift i Norge, og må regnes som en viktig forekomst også på sikt. 2009: Veldig lite er tatt ut fra bruddet de siste årene, men en borerigg står fortsatt i bruddet og produksjonshallen er fortsatt inntakt. På bestilling er det fortsatt mulig å få kjøpe produkter herfra. Sverige har representert det største markedet, men i øyeblikket er norske kroner for mye verdt i forhold til svenske til at salg dit er aktuelt. Utenlandske kunder har lenge utgjort det vesentligste av kundegrunnlaget, og finanskrisa i 2008-2009 har hatt meget negativ effekt på bedriften.
Brukseksempler
Serpentinitt anvendes med best resultat (i norsk klima) innendørs. Hvite årer av jernholdig karbonat vil ved bruk utendørs endre farge til brunlig. Serpentinitten anvendes mest til gulvflis, benke- og bordplater, trinn o.l. Brukseksempler: Hovedpostkontoret, Bergen (gulvflis) Paleet, Oslo (gulvflis) Oslo Plaza Hotell, Oslo (gulvflis og utsmykning) Rema 1000 Lade, Trondheim (gulvflis) Congress Centre, Granada, Spania (trinn og fasade)
Historisk betydning
I randsonen rundt forekomsten finnes kleberstein som er utnyttet til gryter i flere perioder. Denne delen av bruddområdet er automatisk fredet (før-reformatorisk tid).
Beliggenhet
Forekomsten ligger 1-1,5 km øst for Sparbu (E6) nær Steinkjer.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Geologisk kart over forekomsten"
Foto nr. 2 viser "Lokaliseringskart"
Foto nr. 3 viser "Bruddet 2009"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Mortenson, M. , 1973
Talk-serpentinforekomster i Sparbu, Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.290; 4;1-16 sider
Abstrakt:
The report presents a technical description of certain talc-serpentine deposits occuring within the Gula Schist Group (Cambrian) of the Trondheim region. No form of contact metamorphism of the schist can be observed along the serpentinite contacts. Some of the serpentinites are strongly brecciated, and cemented by secondary magnesite. Border zones consisting of talc, magnesite and chlorite occur in this type. Non-brecciated serpentinite bodies show no, or very narrow, secondary border zones. The talc-magnesite zones are considered to have formed from antigorite by reaction with CO2-rich hydrothermal fluids. Antigorite was attacked by these solutions along the breccia fissures, with the resultant formation of magnesite, which fills the cracks and replaces the massive serpentine. This alteration caused a considerable increase in volume, so that newly-formed talc and magnesite were squeezed out of the serpentinite body to form the border zones. In addition to CO2, the hydrothermal solutions carried K, together with traces of B, F and Rb. Aggregates of coarsely crystalline smaragdite, and some Cr-free secondary magnetite are found in the talc zone. The serpentine body contains Cr-bearing magnetite as well as some Ni, partly as sulphides but mostly contained in Mg-silicates. This Ni reappears in the newly-formed talc-magnesite, and in pentlandite.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Frigstad, O.F., 1972: Analytiske data for serpentinitt forekomsten i Sparbu. Rapportnr.: 4755

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24426 Løsblokk
Lager :Løkken
Kommentar :Serpentinitt

Navn på lokalitet : Slipsteinsberget
(Objekt Id : 1702,602,01,00)

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4614540 Breddegrad: 63.8991580
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620805 m. Y-koord: 7088107 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.jan.2005 av Tor Grenne)

Opplysning(er) i fritekstformat
Historisk betydning
Grytebrudd i høy skrent.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG-04-48A Tipprøve
Kommentar :Grovkornig kleberstein, umagnetisk. Spetter av karbonat. Fra skrottipp nært grytebrudd.
TG-04-48A Tipprøve
Kommentar :Middels-/finkornig kleberstein, umagnetisk. Fra skrottipp nært grytebrudd.

Navn på lokalitet : Slipsteinsberget
(Objekt Id : 1702,602,02,00)

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4615120 Breddegrad: 63.8995880
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620806 m. Y-koord: 7088155 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon:
Prod. status: Nedlagt Tippvolum:

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.jan.2005 av Tor Grenne)

Opplysning(er) i fritekstformat
Historisk betydning
Blokksteinsbrudd rett ovenfor talkgruvestollen. Umagnetisk kleberstein.

Navn på lokalitet : Slipsteinsberget
(Objekt Id : 1702,602,03,00)

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4627550 Breddegrad: 63.8998100
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620867 m. Y-koord: 7088183 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Kleberstein
Murestein(Y/N):

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.jan.2005 av Tor Grenne)

Opplysning(er) i fritekstformat
Historisk betydning
Grytebrudd i to lave huler.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG-04-50 Tipprøve
Kommentar :Finkornig-middelskornig kleberstein, lys grønnlig. Umagnetisk. Skrottipp.

Navn på lokalitet : Slipsteinsberget
(Objekt Id : 1702,602,04,00)

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4637840 Breddegrad: 63.8999180
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620917 m. Y-koord: 7088197 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Kleberstein
Murestein(Y/N):

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.jan.2005 av Tor Grenne)

Opplysning(er) i fritekstformat
Historisk betydning
Grytebrudd under overheng i skrent. Dels temmelig talkrik kleberstein.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG-04-51 Tipprøve
Kommentar :Finkornig-middelskornig kleberstein. Umagnetisk. Skrottipp.

Navn på lokalitet : Slipsteinsberget
(Objekt Id : 1702,602,05,00)

Lokalisering
Fylke : Nord-Trøndelag (17) Kommune : Steinkjer (1702)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.4642370 Breddegrad: 63.8995150
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 620940 m. Y-koord: 7088152 m.

Materialtype
Hovedtype: Kleberstein og serpentinitt Subtype: Kleberstein
Murestein(Y/N):

Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 27.jan.2005 av Tor Grenne)

Opplysning(er) i fritekstformat
Historisk betydning
Grytebrudd i bratt skrent.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG-04-52 Tipprøve
Kommentar :Middelskornig kleberstein. Umagnetisk. Skrottipp.


Faktaarket ble generert 05.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse