English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 425 - 613
(Sist oppdatert 13.jul.2021)

Navn på deposit area : Suppertjern
(Objekt Id : 0425,613,00,00)
Forekomstområdet tilhører provinsen : Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Åsnes (0425)
Kart 1:50000: Kynna (2016-1) Kart 1:250000: Torsby
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.0757890 Breddegrad: 60.7851190
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-koord: 667437 m. Y-koord: 6742777 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Production
Activity: Steinbrudd Reserves:
Prod. method: Dagbrudd Production:
Prod. status: Nedlagt Volume of dump:

Betydning
Offentlig: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Economical: Kan være viktig , (Confirmed 22.okt.2008 by Leif Furuhaug)
Historical: No , (Confirmed 20.nov.2009 by Leif Furuhaug)

Products
Commercial Name Product description
Flisagabbro Classification :Massive blocks Colour :Black
Play of colours : Uniformity :Medium good
Lithology :Gabbro Grain size :Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Hyperitt"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Period:
Dating: Method:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er fin- til middelskornet hyperitt. Den må regnes til de mørkeste i området, og således de beste med tanke på utnyttelse. Det er umulig å se forskjell på hyperitten her og på Maliberget som ligger over to mil lenger syd. Storparten av bruddet er vannfyllt. Det dekker et areal på 7-800 m2. Bruddet er ikke av de verst igjengrodde, noe som tyder på at det var et av de siste som ble nedlagt. En kran står igjen, og deler av en bil hvor det antas at motoren er brukt til å drive krana.
Beliggenhet
Dette er det nordligste av hyperittbruddene i Solør. I luftlinje er avstanden 19 km fra Flisa sentrum, retningen er nesten rett nord. Her er bare skog i flere km omkrets. For å komme til bruddet med bil, og med utgangspunkt Flisa, må man først kjøre 8 km NNØ-over på RV206 til Bråtebekken. Her tar en bygdevei av rett nordover, forbi sønde Karlstad og videre nordover hvor veien går over til skosvei. Etter vel 5 km krysses Nyåa like syd for Haraldsåsen, og etter ytterligere 5 km mot nord kommer man inntil elva Kynna. Veien dreier her mot vest og ender like syd for Suppertjern. En vil finne bruddet 100 m SØ for utløpet for Fløgåa, fra Suppertjern.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Photo no. 1 showing SØ-tre del av bruddet (som ikke er vannfyllt)"
Photo no. 2 showing Den vannfylte delen av bruddet"
Photo no. 3 showing Gjenstående kran i bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 pages
Abstract:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
425613 Hand specimen
Sampler :Leif Furuhaug/...Stored :Løkken
Kommentar :Hyperitt

Navn på locality : Suppertjern 1
(Objekt Id : 0425,613,01,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Åsnes (0425)
Kart 1:50000: Kynna (2016-1) Kart 1:250000: Torsby
Markeringspunkt: Lengdegrad: 12.0754670 Breddegrad: 60.7854110
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-koord: 667418 m. Y-koord: 6742808 m.

Materialtype
Hovedtype: Granitt og andre størkningsbergarter Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Production
Activity: Steinbrudd Reserves:
Prod. method: Dagbrudd Production:
Prod. status: Nedlagt Volume of dump:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er 20 m langt, og er nærmest en røsk. Lite er sprengt ut, antagelig er bergarten avdekket mest for å undersøke kvaliteten her i fortsettelsen av hovedbruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger 30 m NV for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Photo no. 1 showing Bruddet"


Faktaarket ble generert 05.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse