English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomstområde 425 - 614
(Sist oppdatert 08.jul.2021)

Navn på deposit area : Gjesåsberget
(Objekt Id : 0425,614,00,00)

Lokalisering
Fylke : Hedmark (04) Kommune : Åsnes (0425)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Markeringspunkt: Lengdegrad: 11.9693180 Breddegrad: 60.6952380
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-koord: 662096 m. Y-koord: 6732506 m.

Materialtype
Hovedtype: Gneis Subtype: Gneis
Brickstone(Y/N): Y
Production
Activity: Steinbrudd Reserves:
Prod. method: Dagbrudd Production:
Prod. status: Periodisk drift Volume of dump:

Betydning
Offentlig: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Economical: Viktig , (Confirmed 03.nov.2001 by Bjørn Lund)
Historical: No , (Confirmed 20.nov.2009 by Leif Furuhaug)

Products
Commercial Name Product description
Gneis Royal Classification :Massive blocks Colour :Pink
Play of colours : Uniformity :Medium good
Lithology :Gneiss Grain size :Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)

Test of Physical Properties:
Type of test Standard Test value
Specific gravity DIN 52102 2,62 g/cm3
Compressive strength DIN 52105 157 N/mm2
Bending strength DIN 52112 22 N/mm2
Wearing coefficient ASTM C241-85 2,3 mm
Water absorption (weight %) DIN 52103 ,17 %
Thermal expansion coeffisient NBE-89 6 10/ C

Photo no. 1 showing Polert flate"
Photo no. 2 showing Fra kommunesenteret"
Photo no. 3 showing Kommunesenteret Flisa"
Photo no. 4 showing Fra kommunesenteret"
Photo no. 5 showing Gneis"

Operations
From - To Activity Comments
1960 Regular production Company/Institution :NBM Gruppen A/S

Deposit rock
Lithology: Gneis Weathering colour: Brun
Era: Period:
Dating: Method:
Genesis: Metamorfogen Form: Massiv
Main texture: Foliert
Main grain size: Middels-grovkornet(1->3mm) Main alteration: Serisittisering
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: East Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Trysil Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten opptrer i en lav åsrygg, der det har vært drevet brytning av granittisk gneis i mange år. Bergarten kan betegnes som en finkornet granittisk gneis, men representrerer trolig omdannete ryolittiske vulkanske bergarter. Bergarten har en sterkt utviklet stripning (foliasjon) og har utpregete kløvegenskaper som gjør den lett å splitte/dele.
Brukseksempler
Gjesåsgneisen benyttes svært mye til uteanlegg - murestein, kantstein og gatestein/tråkkheller. Den kan også benyttes til gulvflis. Eksempelvis er steinen brukt til kantstein og uteanlegg i Flisa sentrum. Bergarten er relativt porøs.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Gjesåsen, ca. 7 km nord for Flisa i Åsnes kommune.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Photo no. 1 showing Panoramabilde av bruddet"
Photo no. 2 showing Blokk"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
425614 Hand specimen
Sampler :Leif Furuhaug/...Stored :Løkken
Kommentar :Granittisk gneis


Faktaarket ble generert 05.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse