English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 039 Blåstøten
(Objekt Id: 10032)
(Sist oppdatert: 14.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 614595 m. Nord: 6986916 m.
Lengdegrad: 11.2622450 Breddegrad: 62.9938210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Ingen sidestensomvandling
Strøk/Fall: 188 / 35 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gula Formasjon: Åsli

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Båndet kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Eksalitt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvarts-biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sulfidmineralisering i Blåstøten"
Foto nr. 2 viser "Blåstøten, skjerpet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS97001 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-po+sl? diss./dels striper i finkornet, fint båndet, kvarts-feltspat-kalkspat førende bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS97002 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py-po diss. i fint båndet bergart. (samleprøve)
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 039 Blåstøten

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS97001 Tipprøve 101 1124 19 34 33 .6 4.0
JS97002 Fastfjell 162 171 110 33 27 1.0 9.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS97001 -1.0 3.0 13 4.0 12 16.00 -3 -3 6.86
JS97002 1.0 1.0 9 1.1 16 14.00 -3 4 4.78
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS97001 110 31 91 10.16 10.00 11.00 -2 27.0 30.00
JS97002 87 20 112 7.53 8.00 -8.00 -2 26.0 19.00
------------------
Prøvenr. B*
JS97001 -3
JS97002 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse