English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 040 Blåhenbekken
(Objekt Id: 10033)
(Sist oppdatert: 14.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 626094 m. Nord: 6977737 m.
Lengdegrad: 11.4820250 Breddegrad: 62.9076970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Silifisering
Strøk/Fall: 350 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Formasjon: Hersjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amphibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Mineralbånding Strøk/Fall :225 / 60 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blåhenbekken skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS97003 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: po malm, semi-massiv, po+cpy strenger, kvartsrik grunnmasse.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS97004 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py min., svært svak diss. i middelskornet kvartsrik bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 040 Blåhenbekken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS97003 Tipprøve 831 335 13 91 538 2.4 36.0
JS97004 Tipprøve 147 61 21 9 31 .8 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS97003 6.0 40.0 27 4.8 6 48.00 -3 -3 17.53
JS97004 2.0 5.0 2 .4 4 5.00 -3 -3 .94
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS97003 175 83 94 27.63 4.00 -8.00 -2 4.0 2.00
JS97004 17 7 31 1.68 -2.00 -8.00 -2 4.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
JS97003 -3
JS97004 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse