English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 041 Grønfjellet
(Objekt Id: 10034)
(Sist oppdatert: 14.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 617495 m. Nord: 6978287 m.
Lengdegrad: 11.3133130 Breddegrad: 62.9155040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 130 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Gula Formasjon: Åsli

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Kvarts-biotitt skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :132 / 25 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS97010 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py diss./striper i lys grå, finkornet kvarts-feltspat bergart med finkonete, amfibolnåler (keratofyr?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS97011 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: py diss./bånd, finkornet, i amfibol+biotitt-rik plagioklas-kvarts skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 041 Grønfjellet

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS97010 Tipprøve 336 46 7 40 49 .3 4.0
JS97011 Tipprøve 405 49 -3 40 78 .4 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS97010 1.0 2.0 112 .7 15 1.00 3 -3 5.30
JS97011 2.0 2.0 314 .2 10 2.00 -3 -3 8.10
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS97010 88 39 275 10.71 6.00 -8.00 -2 35.0 34.00
JS97011 39 48 131 10.41 5.00 -8.00 -2 31.0 20.00
------------------
Prøvenr. B*
JS97010 -3
JS97011 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse