English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 045 Grønåshøgda III
(Objekt Id: 10126)
(Sist oppdatert: 30.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Dalsbygda (1620-2) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 611725 m. Nord: 6956808 m.
Lengdegrad: 11.1854730 Breddegrad: 62.7246750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Fe sulphide
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Kis 20.04.1998

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Metagabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :207 / 33 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Liten røsk (sprengning) i skrent ved skoggrensa rett øst for Hessjøen og under fjellknausen Kneppan. Røsken er et ca. 1 m dypt og 1m bredt innhugg i skrenten. Mineraliseringen består av svak pyritt-impregnasjon (ca. 5 % sulfider) i mm-laminert kvarts-klorittskifer. Pyrittkornene er <= 1 mm store og opptrer assosiert med kvarts, dels anriket i mm-tykke bånd. Sidebergarten er en finkornet metadiabas/-gabbro.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0402.01 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Svak pyritt-impregnasjon (ca. 5 % sulfider) i mm-laminert kvarts-klorittskifer. Pyrittkornene (<= 1 mm) opptrer assosiert med kvarts, dels anriket i mm-tykke bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 045 Grønåshøgda III

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0402.01 Tipprøve 196 195 39 112 2055 .3 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0402.01 10.0 6.0 8 .4 8 4.00 -3 16 5.75
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0402.01 35 1787 623 8.65 -2.00 -8.00 7 1.0 1.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0402.01 6


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse