English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 043 Grønåshøgda I
(Objekt Id: 10127)
(Sist oppdatert: 30.10.2001)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Dalsbygda (1620-2) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 611935 m. Nord: 6957438 m.
Lengdegrad: 11.1899960 Breddegrad: 62.7302610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Fe sulphide
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Kis 20.04.1998

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :186 / 33 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :243 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet er en 5 m lang røskegrøft på tvers av strøket, i liten skrent 20 m øst for Blisterbekken. Grøfta er ca. 1.5 m bred og ca. 1.5 m dyp. Mineralisering består av en svak, båndvis anrikning i impregnasjon av pyritt i vekslende kvarts-kloritt- og kvarts-sericittskifer med noe kloritt. Pyritt opptrer i stor grad i subhedrale til euhedrale kuber med kornstørrelse 1-10 mm. Denne mineraliseringen er også blottlagt i Blisterbekken. Sidebergart er amfibolitt, dels finkornet massiv, dels skifrig og klorittrik.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0403.01 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Pyritt-impregnert sericitt-klorittskifer (5-10 % pyritt). Pyritt opptrer i 1-3 mm kuber som impregnasjon, anriket i diffust definerte bånd ca. 0.5 cm tykke.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 043 Grønåshøgda I

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0403.01 Tipprøve 119 534 56 49 49 -.3 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0403.01 -1.0 -1.0 6 1.4 -1 14.00 3 -3 8.54
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0403.01 18 14 689 11.69 2.00 -8.00 6 3.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0403.01 7


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse