English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 044 Grønåsen
(Objekt Id: 10128)
(Sist oppdatert: 26.04.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Dalsbygda (1620-2) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 612005 m. Nord: 6958308 m.
Lengdegrad: 11.1919430 Breddegrad: 62.7380430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 20.04.1998
Kis 20.04.1998

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking
1997 - 1997 Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Ukjent Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Meråker Nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fundsjø Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Amfibolitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :308 / 78 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En vannfylt synk drevet ned i kanten av skrent, rett ved bekk. Synken er ca. 3 x 3 m i diameter og antakelig 1-1.5 m dyp. Mineralisering består av spredte, opptil cm-store aggregater av kobberkis og spredte, 1-3 mm kuber av pyritt i klorittskifer. Pyritt opptrer også spredt i finkornet, silisifisert amfibolitt. Kobberkis-aggregatene er typisk utstrukket parallell skifrigheten i klorittskiferen. Klorittskiferen innholder også elongerte linser av kvarts.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0404.01 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Uregelmessige aggregater av kobberkis og kvart-linser i klorittskifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0404.02 Tipprøve
Prøvetaker: Terje Bjerkgård/Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Spredte mm-store pyrittkuber i finkornet, massiv, noe silisifisert og kloritt-omvandlet amfibolitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 044 Grønåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0404.01 Tipprøve 10422 646 6 40 231 5.0 581.0
ST0404.02 Tipprøve 2383 585 21 31 26 1.4 121.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0404.01 2.0 -1.0 -2 6.1 -1 1.00 -3 19 .94
ST0404.02 -1.0 -1.0 -2 2.8 11 1.00 -3 18 .51
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0404.01 94 1120 2091 10.43 4.00 8.00 -2 3.0 6.00
ST0404.02 181 52 1690 8.38 6.00 -8.00 -2 32.0 21.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0404.01 -3
ST0404.02 7


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse