English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 074 Gulhåvola
(Objekt Id: 10170)
(Sist oppdatert: 25.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Stugusjø (1720-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 638823 m. Nord: 6965647 m.
Lengdegrad: 11.7222100 Breddegrad: 62.7946840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 176 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Group Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kloritt-biotittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :176 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Flere mindre skjerp finnes over en bred rygg på sørsida av Gaulhåvola og nord for Fjellsjøen. Korteste vei til området er fra Storelvavollen ved veien mellom Brekken og Tydal. Hovedskjerpet er opptil 1 m dypt og har sidevegger 4 x 2 m. Sulfidmineraliserte soner finnes spredt i skjerpet og er opptil 0,5 m brede. De domineres av uregelmessige årer og aggregater av kobberkis og pyritt i granatførende, klorittrik biotittskifer. Mer massiv, finkornet meta-arenitt med rustdannelse lokalt finnes omkring skjerpet. Bergartene er uregelmessig foldet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gulhåvola skjerp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0385.01 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Fin-middelskornet kobberkis i strenger/aggregater i granat-klorittskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0385.02 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Strenger av kobberkis+pyritt, finkornet, i kloritt-biotittskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gulhåvola skjerp 2
(Objekt Id: 10191 74,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Stugusjø (1720-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 639193 m. Nord: 6965627 m.
Lengdegrad: 11.7294380 Breddegrad: 62.7943650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0385.03 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis+magnetkis, aggregater/strenger i amfibol+granat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Gulhåvola skjerp 2
(Objekt Id: 10192 74,01,01)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Stugusjø (1720-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 639213 m. Nord: 6965607 m.
Lengdegrad: 11.7298130 Breddegrad: 62.7941780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0385.04 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Kobberkis aggregater/disseminasjon i/langs grovkornet kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Gulhåvola skjerp 3
(Objekt Id: 10193 74,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Stugusjø (1720-1) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 639243 m. Nord: 6965617 m.
Lengdegrad: 11.7304090 Breddegrad: 62.7942560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ST0385.05 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv, middelskornet pyritt+kobberkis+magnetkis med kvartsmatriks
Antall registrerte elementanalyser = 1
ST0385.06 Tipprøve
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Semi-massiv, fin-middelskornet kobberkis-pyritt med kvartsmatriks
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 074 Gulhåvola

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
ST0385.01 Tipprøve 19148 896 67 32 143 7.1 38.0
ST0385.02 Tipprøve 6497 707 19 33 50 2.3 21.0
ST0385.03 Tipprøve 13942 2899 95 78 61 7.0 40.0
ST0385.04 Tipprøve 20873 1105 20 17 22 9.8 464.0
ST0385.05 Tipprøve 20451 2499 1543 218 88 13.8 140.0
ST0385.06 Tipprøve 37175 4857 1317 310 80 18.7 124.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
ST0385.01 2.0 7.0 7 4.9 28 0.50 31 14 1.66
ST0385.02 1.0 5.0 8 2.2 116 1.00 24 3 1.01
ST0385.03 2.0 1.0 9 20.9 62 9.00 30 2 5.35
ST0385.04 1.0 1.0 10 7.7 17 2.00 30 9 2.55
ST0385.05 2.0 9.0 372 15.0 45 0.50 23 26 25.00
ST0385.06 2.0 6.0 264 31.4 41 1.00 22 27 27.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
ST0385.01 96 103 630 11.03 3.00 4.00 2 3.0 10.00
ST0385.02 75 92 462 7.83 8.00 4.00 1 5.0 13.00
ST0385.03 74 86 388 13.22 3.00 4.00 1 2.0 2.00
ST0385.04 51 62 215 9.25 1.00 4.00 1 3.0 7.00
ST0385.05 40 51 412 27.87 3.00 4.00 1 3.0 2.00
ST0385.06 39 43 284 28.98 1.00 4.00 1 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
ST0385.01 2
ST0385.02 2
ST0385.03 5
ST0385.04 2
ST0385.05 2
ST0385.06 2


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse