English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 602 Annfinnslett
(Objekt Id: 10310)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517488 m. Nord: 7582125 m.
Lengdegrad: 15.4247820 Breddegrad: 68.3516030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.apr.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Polert plate Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Syenitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Serisitt Aksessorisk mineral (<1%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1910 - 1940 Regulær drift Drift pågikk innenfor denne perioden, mest sannsynlig på 1920- og 1930-tallet.
1985 Regulær drift Selskap/Institusjon:Lødingen Steinindustri A/S

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Sprekker

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene og er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området er det granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer monzonitter med brunlig og grålig fargetone. Steinen ble brukt til gravstein, og den ble levert blant annet til A. Karlsens Steinhuggeri i Bodø. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Det er gunstig topografisk for uttak av stein fra lokaliteten Annfinnslett, men det er nødvendig med bygging av en vei på noen få hundre meter fra bukta nord for Klemningen. Området har ressurser for framtida. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Brukseksempler
Bruksområder innvendig: Bord- og peisplater, kunst, skulptur, utsmykning utvendig: Kantstein, murstein, trapper, brostein, skulptur, utsmykning, uteanlegg Brukseksempler: Innendørs: Flymuseet i Bodø (gulvflis) Pirsenteret Trondheim (gulvflis) Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim (gulvflis) Utendørs: Utsmykning (fontene) Aker Brygge, Oslo Torgallmenningen, Bergen (basseng, benker, søylefundamenter Radisson SAS hotell i Bodø (fasadeplater)
Historikk
Bruddområdet ligger på privat eiendom som ikke er den samme som på Klemningen. Det er ikke vei fram til bruddet. Bruddet ble drevet av Ingvald og Ole Larsen sent på 1940-tallet. Det ble bygd en slags pir fra bruddet og ut på fjæra og steinen ble derfra tatt med små båter på flo sjø. Det å få steinen over på båt var et problem ved driften. Det ble også forsøkt å ta ut monzonitt på Ungsmaløya av de samme driverne som i Annfinnslett bruddet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. På Annfinnslett tar en av utover mot Klemningen der det også i dag er pukkdrift av Mesta og firmaet Lemminkainen. Veien på Annfinnslett er merket ved avkjøringen til Klemningen, ca. 1.5 km. En kommer til bruddet kalt Annfinnslett ved å gå fjæra til bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett fra sjøen"
Foto nr. 2 viser "Fasade"
Foto nr. 3 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1997
Vurdering av steinkvaliteten for Lødingen Steinindustri A/S i brudd på Annfinnslett, Vestbygda, Lødingen kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.195;16 sider
Abstrakt:
Det er gjort en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S på Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et stikningsnett over forekomsten som er permanent merket. Forekomsten er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone på steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved NGUs Geodatasenter på Løkken. Det konkluderes med at det er fargevariasjoner på steinen i forekomstområdet, fra de mørke kvaliteten som markedsføres i dag til en lysere grønnlig variant. Overgangen i farge er gradvis. For å få en tilstrekkelig god oversikt over ressursen slik at en kan planlegge driften i 20-50 år, anbefales en mer detaljert prøvetaking i dagen og i tillegg diamantboring samt markedsunder- søkelse for å se om også de lyse steinkvalitetene kan selges til en akseptabel pris.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24016/N128 Løsblokk
Prøvetaker: Tom Heldal/...Lager: Løkken
24045/N159 Løsblokk
Prøvetaker: Tom Heldal/...Lager: Løkken


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse