English version
MALMDATABASEN
Registrering 5035 - 023 Buland
(Objekt Id: 106)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Frosta (1622-2) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 606619 m. Nord: 7048992 m.
Lengdegrad: 11.1459040 Breddegrad: 63.5529960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 256 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HK90-132 Fastfjell
Prøvetaker: Karlstrøm, H.
Kommentar: Fine grained, massive pyrite ore with some chlotite schist. ?? stringers with recrystallised pyrite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HK90-133 Fastfjell
Prøvetaker: Karlstrøm, H.
Kommentar: Quartz-rich chlorite schist with stringers of pyrrhotite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HK90-134 Fastfjell
Prøvetaker: Karlstrøm, H.
Kommentar: Quartzite with pyrrhotite impregnation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
HK90-135S Fastfjell
Prøvetaker: Karlstrøm, H.
Kommentar: Chip sample.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5035 - 023 Buland

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
HK90-132 Fastfjell 951 2337 23 66 64 1.3 22.0
HK90-133 Fastfjell 467 1618 2 41 18 .7 8.0
HK90-134 Fastfjell 40 100 2 2 4 .2 1.0
HK90-135S Fastfjell 78 55 14 56 40 .3 13.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
HK90-132 2.0 20.0 140 9.2 6 3.00 9 3 28.50
HK90-133 1.0 2.0 129 7.1 9 17.00 4 2 20.10
HK90-134 1.0 2.0 12 .2 1 2.00 2 2 1.60
HK90-135S 1.0 7.0 184 .8 7 12.00 9 3 20.40
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
HK90-132 4 1 95 39.15 4.00 5.00 1 11.0 4.00
HK90-133 9 1 311 25.71 3.00 9.00 1 101.0 14.00
HK90-134 1 1 106 2.91 1.00 5.00 1 9.0 2.00
HK90-135S 5 1 135 24.53 3.00 6.00 1 29.0 8.00
------------------
Prøvenr. B*
HK90-132 4
HK90-133 3
HK90-134 3
HK90-135S 4


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse