English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 003 Grunntjørna III
(Objekt Id: 108)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593649 m. Nord: 7101762 m.
Lengdegrad: 10.9169200 Breddegrad: 64.0299730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1910 Geofysikk
1910 - 1910 Kjerneboring
1952 - 1952 Geofysikk
1953 - 1953 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Skarnomvandling
Strøk/Fall: 240 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart tuffittisk skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :240 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene ved Grunntjørna ble funnet i 1908 og magnetometermåling, røsking og diamantboring foretatt 1908-1910. Hans-Hermangruben er den SV-ligste i feltet og består av to større skjæringer og en stoll. 1. Den vestligste røsken (UTM 93.73 01.97) er en 7 m lang stoll (30 m3 tipp) som er drevet mot nord. Den er drevet i liggberget til en 60 cm mektig jernformasjon. Liggberget er en basisk til intermediær finkornet, båndet tuffittisk skifer (prøve 01). Mineraliseringen er båndet, finkornet og massiv magnetitt med litt svovelkis og kobberkis (02) og iblandet smale tuffittbånd. Svovelkis og kobberkis er noe anriket i malmens liggkontakt (03) som er skarnifisert (epidot, pyroksen, amfibol). 2. UTM 93.81 01.99: 10x3 m og 2 m dyp røsk, 40 m3 tipp. 70 cm mektig massiv magnetitt med bånd av magnetkis og litt kobberkis og svovelkis (04) og noen tuffittiske lag innlagret. Intermediær tuffittisk skifer i sideberget. Foliasjon: 255/40. 3. I bekken (UTM 93.94 01.99) er mineraliseringen ca. 1 m mektig. 4. UTM 94.00 02.10: 20 m lang, 4 m høy røsk. 80 m3 tipp. 2 m mektig jernformasjon (05) - i partier lavgehaltig. Uregelmessige årer og ansamlinger av svovelkis, magnetkis og kobberkis. Også endel epidot, amfibol og pyroksen i uregelmessige bånd og linser i malmen. Kalkspat og svovelkis på sprekker og glideplan. Noen dm av liggberget (tuffittisk skifer) er skarnifisert. Foliasjon 340/10.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, P.; Brækken, H. , 1954
Magnetisk kartering Grunntjern, Malm.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.97;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0110.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet, båndet, intermediær tuffittisk skifer fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0110.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet, båndet, massiv mt-malm med litt py+cpy og smale tuffitt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0110.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Mt-malmens skarnifiserte liggkontakt anriket på py+cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 544 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593729 m. Nord: 7101782 m.
Lengdegrad: 10.9185690 Breddegrad: 64.0301310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0110.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet massiv mt-malm med bånd av po, py og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 545 3,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 593919 m. Nord: 7101892 m.
Lengdegrad: 10.9225240 Breddegrad: 64.0310660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0110.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Finkornet massiv mt-malm med uregelmessige bånd og linser av py, po, cpy, ep, px, amf.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 003 Grunntjørna III

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0110.01 Fastfjell 37 9 3 5 11 .1 2.0
NT0110.02 Fastfjell 28 19 2 17 9 .1 2.0
NT0110.03 Fastfjell 429 23 4 59 35 .1 9.0
NT0110.04 Fastfjell 958 22 3 205 99 .3 13.0
NT0110.05 Fastfjell 297 16 2 12 8 .1 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0110.01 3.0 5.0 3 .2 6 37.00 2 2 .01
NT0110.02 1.0 1.0 8 .2 4 6.00 2 2 .11
NT0110.03 2.0 2.0 18 .2 4 7.00 2 2 .72
NT0110.04 2.0 4.0 10 .2 1 2.00 2 2 4.91
NT0110.05 4.0 4.0 5 .2 8 3.00 2 2 .90
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0110.01 17 24 113 .52 2.00 5.00 1 20.0 12.00
NT0110.02 28 7 347 21.45 3.00 5.00 1 18.0 48.00
NT0110.03 13 29 317 6.10 2.00 5.00 1 25.0 5.00
NT0110.04 79 19 394 33.44 1.00 5.00 17 3.0 2.00
NT0110.05 19 21 343 17.04 1.00 5.00 1 29.0 4.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0110.01 2
NT0110.02 2
NT0110.03 2
NT0110.04 2
NT0110.05 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse