English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 002 Tjurrumyra
(Objekt Id: 11)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Steinkjer (1723-3) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 622219 m. Nord: 7104242 m.
Lengdegrad: 11.5031200 Breddegrad: 64.0433220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Snåsavass Formasjon: Lauvås

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90038 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Mass. py, strat.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90039 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Diss. py i kv.ker.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 002 Tjurrumyra

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90038 Fastfjell 374 907 48 11 90 1.0 40.0
TG90039 Fastfjell 79 106 4 5 125 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90038 4.0 5.0 2.0 239 2.8 7 1.00 2 2
TG90039 2.0 9.0 2.0 2 .2 9 1.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90038 30.95 15 7 180 26.09 5.00 5.00 1 2.0
TG90039 .53 1 4 345 2.22 5.00 5.00 1 7.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90038 9.00 2
TG90039 11.00 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse